Státní fond kultury je opět schopen podporovat kulturu

Praha – Státní fond kultury (SFK), který má po šesti letech opět fungující radu, by mohl již letos rozdělovat peníze kulturním projektům. Kromě dřívějších zdrojů příjmu do fondu nově plynou i peníze z reklamy vysílané v ČT. Mezi budoucí žádosti bude moci fond rozdělit zhruba 20 miliónů korun. Rada ale musí zároveň řešit dlouholetý dluh, který fond má z dob zkrachovalé loterie.

Dalším zdrojem peněz pro fond jsou nemovitosti, ministerstvo v současné době kontroluje jednotlivé nájemní smlouvy. V případě Národního domu na Vinohradech totiž jeho nájemce objekt dále pronajímá, a samotné ministerstvo má tak příjem z domu jen nízký. Zdrojem fondu jsou i autorská práva zemřelých autorů bez dědiců.

Okruh případných žadatelů o peníze z fondu není nijak omezen. SFK by neměl vytvářet duplicity k dalším grantům, které MK rozděluje, ale podpořit výjimečné projekty, které je přesahují. Výběrová řízení se nevypisují. Podle zákona žadatel může podat žádost kdykoliv. Rada může navíc vyhlásit jakési tematické uzávěrky, a tím stanovit své priority podpor.

Fond byl založen kvůli rozdělování výtěžku z připravované loterie na podporu kultury. Kvůli rozjezdu loterie ministerstvo kultury zastavilo dům U Černé Matky Boží a nedaleký palác U Hybernů. Loterie však zkrachovala a dluhy ve výši 226 milionů zaplatil stát. Důsledky tehdejšího jednání trvají dodnes.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

SFK splácí dluh ministerstvu financí. Na splátky používá příjmy z využívání domů U Černé Matky Boží a U Hybernů; v případě domu U Hybernů však provozovatel nic neplatí, neboť kvůli výši investice do rekonstrukce domu má podle ministerstva nájem „předplacený“.

O případném oddlužení fondu jedná ministerstvo kultury s ministerstvem financí. Není prý důvod, proč by fond jako instituce podporující kulturní aktivity nekomerčního charakteru měl doplácet na nešťastné rozhodnutí o provozování státní loterie.

SFK stál v minulých letech před zrušením, nebyly v něm peníze a poslanci dlouho nebyli schopni zvolit jeho radu. Stalo se tak až loni v prosinci, jejím předsedou je režisér Miloš Horanský, místopředsedou je intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon, místopředsedkyní také ředitelka organizace ProCulture Marta Smolíková.

Jak dlouho ovšem bude Státní fond kultury existovat samostatně není jasné. Ministerstvo kultury totiž v zájmu úspor vypracovalo návrh, který zahrnuje sloučení nebo rušení některých státních úřadů a předpokládá i začlenění státních fondů kultury a kinematografie do ministerstva kultury.

„To ale není možné, protože naše fondy hospodaří nikoli se státními prostředky, ale mimorozpočtovými zdroji, o které bychom tak přišli,“ oponuje Helena Fraňková z ministerstva. Státní fond kultury a Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie byly zřízeny samostatnými zákony a jsou to podle Fraňkové jiné fondy než třeba fond dopravní infrastruktury či fond životního prostředí, které hospodaří se státními prostředky.

Zdroje fondů spadajících do resortu kultury jsou jiné, jsou to příjmy z reklamy, z nemovitostí či z některého typu autorských práv. „Kdyby byly fondy vtěleny do ministerstva kultury, o tyto zdroje by přišly, protože ministerstvo nemůže být jejich příjemcem,“ uvedla dále Fraňková. 

Návrh ministra financí by mohl vést ke zrušení více než 2400 míst ve státní správě. Finanční úspora by se podle propočtů MF měla pohybovat kolem 2,4 miliardy korun. Celkově MF navrhuje změnu u 23 úřadů, z toho 12 by mělo zaniknout. Slučování úřadů je součástí rozsáhlých úsporných opatření.