Galerie umění pro děti: dotýkat se dovoleno

Praha - V Praze bude od 15. března otevřena nová výstavní síň, která se od už existujících trochu liší - zaměřuje se totiž na dětské návštěvníky. A na rozdíl od tichých galerií jim dotýkat se, mluvit a zasahovat do vystavených exponátů nezakazuje, ale naopak doporučuje.

Přestože myšlenka Galerie umění pro děti není docela originální, v Praze podle organizátorky projektu Kateřiny Samkové podobný koncept dosud chyběl. „Impulsem byly moje vlastní děti. Mám ráda umění a chtěla jsem, aby i ony byly součástí světa, který mám ráda, Ale bohužel jsem v českých galeriích narazila na zásadní problém, slyšela jsem jen zákazy: neběhejte, nesahejte, nekřičte. Vyčleňovat děti z umění je ale špatně,“ domnívá se.

V „dětské“ galerii příkaz „nedotýkejte se“ neplatí. Autorky projektu chtějí naopak přimět děti k tomu, aby vnímaly exponáty všemi smysly a dotvářely je podle svých představ. Díla, která v průběhu výstavy vzniknou, mohou další návštěvníci dále dotvářet. Vznikne tak společné dílo, na kterém se děti podílely.

Recyklace v umění - instalace Lindy Čihařové
Recyklace v umění - instalace Lindy Čihařové

„Děti se stávají partnerem umělců, spoluvytvářejí umělecké dílo,“ potvrdila kurátorka první výstavy Monika Burian Jourdan. Pro projekt Umění v recyklaci oslovili organizátoři výtvarníky, kterým je blízké téma ekologie - Lindu Čihářovou, Petru Valentovou, Markétu Hlinovskou a Veroniku Richterovou. Děti si budou moci díla prohlédnout a pak je samy dotvářet. Například instalace Richterové se inspirovala chráněným zimovištěm motýlů monarchů ve středním Mexiku. Děti si pak mohou motýly vyrobit z předpřipravených PET lahví. Čihářová zase pracuje s fotokresbami - její zvětšeniny fotografií z lesa, které jsou umístěné pod sklem, mohou děti dotvářet speciálními fixami.

Zábavnou formou se tak děti dotknou materiálů, které jsou běžné v jejich životě a které vnímají jako nepoužitelný odpad. Výstava jim ale ukáže, že se dají dále použít a přetvořit. V podtextu zábavy je i edukativní část, kdy by si děti měly vštěpovat důležitost recyklace jako součást běžného životního stylu.

Video Rozhovor s Kateřinou Samkovou a Monikou Burian Jourdan
video

Rozhovor s Kateřinou Samkovou a Monikou Burian Jourdan

„Pro děti, které jsou s uměním konfrontovány od útlého věku, je přirozené, že se o něj dále zajímají, dokážou se jím inspirovat a do procesu se zapojit,“ domnívá se Monika Burian Jourdan. Galerie bude zaměřena na děti v předškolním a mladším školním věku, ale podle slov Kateřiny Samkové „je otevřena všem, kteří mají zájem rozvíjet fantazii a tvořit“. 

Kromě výstav nabídne galerie ve svých prostorách také tvůrčí dílny, ve kterých současní ilustrátoři jako Petra Cífková či Michal Chodanič poodhalí dětem tajemství různých výtvarných technik. „Nechceme zůstat jen v prostorách této galerie, záměrem do budoucna je vystoupit za její dveře,“ prozradila další plány Samková.

Recyklace v umění - instalace Petry Gupta Valentové
Recyklace v umění - instalace Petry Gupta Valentové

Galerii umění pro děti najdou zájemci v prostorách domu Franze Kafky v centru Prahy. Provozovatelem je společnost Umění pro děti, která byla založena jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. O aktivitách v rámci galerie bude rozhodovat odborná rada složená z pedagogů, umělců, dětských psychologů a odborníků v oblasti umění.