Kauza demolice domu na Václaváku neusíná

Praha – S tím, že by se měl zbourat rohový dům na Václavském náměstí, se stále nechtějí občané smířit. Na protest proti plánované demolici svolali další demonstraci. Dům je sice součástí pražské památkové rezervace, ale sám o sobě památkově chráněný není. Minulý měsíc ministerstvo kultury oznámilo, že o možnost prohlásit budovu za kulturní památku nestojí. Tím pádem ho jeho vlastník může zbourat a postavit na jeho místě a přilehlém pozemku novou stavbu, dosud ale nepožádal o demoliční výměr.

Proti bourání domu protestovalo mnoho odborníků, upozorňovali také na to, že bývalý ministr kultury Jiří Besser, který svým rozhodnutím případnou demolici umožnil, s odůvodněním, že investice vlastníka domu by prý mohla být „vážně narušena, či dokonce zcela zmařena“, by měl hájit spíše zájmy státu v oblasti památkové péče než zájmy soukromého investora. 

Podle ředitele odboru památkové péče MK Jiřího Vajčnera by prý zbourání domu následné prohlášení objektu za kulturní památku stejně nezabránilo. „Smyslem prohlašování kulturních památek je zjistit jejich památkovou hodnotu, nikoli regulovat úkony dle stavebního zákona,“ upozornil. S tím ovšem někteří odborníci nesouhlasí. Veřejnost, která považuje demolici budovy za zločin, chce svými protesty upozornit i na to, že by záměry jednotlivých podnikatelských subjektů, které se dotýkají pražské památkové rezervace, měly být regulovány a pod stálým dohledem.

Video Demostrace proti demolici domu na Václavském náměstí
video

Demostrace proti demolici domu na Václavském náměstí

Demostrace proti demolici domu na Václavském náměstí

ZPR17-11.4.12

Vyjádření Mk k demolici domu na Václavském náměstí

Z demonstrace informuje Barbora Peterová

„Abychom vůbec pochopili podstatu a celý vývoj Václavského náměstí, nechali jsme si udělat stavební a historickou studii. Je to vlastně první ucelená studie, kterou máme k dispozici. Teprve na jejím základě jsme začali uvažovat a rozhodovat se, jakým způsobem půjdeme dál. Samozřejmě, že nás zajímají názory občanů, proto jsme tento problém projednávali jak na výboru pro památkovou péči hlavního města Prahy, tak v komisi pro územní rozvoj Prahy 1 a i s mnoha odborníky. Na základě všech těchto rozhovorů a doporučení jsme došli k závěru, že je možné postavit nový objekt na Václavském náměstí přímo v tomto místě,“ prohlásil Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. 

„Kromě zastavení plánů na bourání budovy chceme demonstrací také poukázat na to, jakým způsobem zde probíhá památková ochrana. Bývalý ministr kultury šel na ruku developerské firmě, proto jsme tady, nelíbí se nám takový hrubý zásah do památkové rezervace. Občanské sdružení Uměleckoprůmyslová beseda podalo podnět k zaevidování domu jako historické památky, čímž vrací otázku o budoucnosti domu zase do hry,“ uvedl v průběhu současné demonstrace její organizátor Vítězslav Parks. 

Demonstrace proti demolici domu
Demonstrace proti demolici domu
Více fotek
  • Demonstrace proti demolici domu zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3472/347116.jpg
  • Martin Bursík na demostraci proti bourání domu na Václavském náměstí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3472/347115.jpg
  • Kateřina Jacques na demostraci proti demolici domu na Václavském náměstí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3472/347117.jpg
  • Projekt nového domu na Václavském náměstí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3472/347113.jpg

„Chtěla bych podotknout, že protestní akce by měla být namířena na pražský magistrát, případně na Prahu 1, protože tam kauza věcně přísluší. Paní ministryni vzniklá situace velice mrzí a osud domu jí není lhostejný, ale faktem zůstává, že rozhodnutí svého předchůdce nemůže jen tak revokovat. V současné době čekáme na vyjádření všech zainteresovaných stran a nevylučujeme, že bude zahájeno řízení za prohlášení domu historickou kulturní památkou. Developer by tedy nyní měl počkat na vyjádření ministerstva,“ předložila nejnovější postoj ministerstva kultury jeho mluvčí Markéta Ševčíková.