Jan Reich hledáčkem lovil duši Čech

Praha - Retrospektivní výstava uměleckých snímků klasika české fotografie Jana Reicha se otevírá na Pražském hradě. Soubor víc než 420 černobílých snímků doplňuje množství fotografických artefaktů, osobní fotografie a publikace s texty Bohumila Hrabala, Milana Kundery či Jana Rubeše. Výstava, pořádaná Správou Pražského hradu a Galerií Nový Svět k autorovým nedožitým sedmdesátinám, potrvá v Tereziánském křídle starého královského paláce od 25. dubna do 19. srpna.

„Jednotlivé fotografické cykly časově korespondují s osobním životem Jana Reicha, odráží i historicko-politické zvraty 20. století s omezenými možnostmi umělecké tvorby,“ uvedla Jana Reichová, kurátorka Galerie Nový Svět.

„Chtěla jsem hlavně představit manželovy originály. Jeho technika byla totiž velmi specifická, dalo by se říci, že v jistém momentě zastaralá. Jan používal velkoformátové kamery, o nichž sám tvrdil, že jsou nepřekonatelné. Je zapotřebí ukázat tu dokonalost této techniky, zdá se, že do současnosti nebyla plastičnost, kterou tyto kamery nabízejí, skutečně překonána,“ přiblížila tvorbu svého manžela Jana Reichová.

Video Rozhovor s Janou Reichovou
video

Rozhovor s Janou Reichovou

Pražský rodák Reich (1942 až 2009) pracoval jako stavební dělník, rekvizitář, osvětlovač a dělník v cirkuse Evropa a Kludských. Při všech profesích také fotografoval. V 60. letech studoval pražskou FAMU, obor výtvarná fotografie. V roce 1969 odjel do Paříže, kde intenzivně fotil všední atmosféru města. Vznikl zde cyklus Paříž. Po devíti měsících se ale vrátil zpět do Prahy, kde začínala „normalizace“, aby dokončil studium FAMU.

Fotografie Jana Reicha
Fotografie Jana Reicha
Více fotek
  • Fotografie Jana Reicha zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3510/350965.jpg
  • Fotografie Jana Reicha zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3510/350964.jpg
  • Fotografie Jana Reicha zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3510/350962.jpg
  • Fotografie Jana Reicha zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3510/350960.jpg

Během 70. let fotografoval svět svého dětství - pražské periferní čtvrti Holešovice, Libeň, Vysočany s jejich opuštěnými továrnami, dvory, ohradami a přístavy. Postupně vytvořil soubor Mizející Praha, zprvu snímaný na kinofilm a dokončený velkoformátovými kamerami, které získal z pozůstalosti Josefa Sudka.

Jan Reich
Jan Reich

Od konce 70. let se autorova tvorba zásadně změnila. Reich se odstěhoval na venkov a pozornost zaměřil na dokumentování české krajiny. Na původní dřevěné velkoformátové fotoaparáty snímal dalších 30 let Sedlčansko, krajinářské snímky doplnil soubory fotografií původních venkovských interiérů, včetně zátiší, portrétů místních obyvatel a své rodiny.

Fotografie Jana Reicha
Fotografie Jana Reicha

Po roce 1989 se Reich rozhodl nasnímat historická a duchovní místa krajiny celých Čech. Tématu se věnoval deset let. Výběr 150 fotografií pak vydal knižně pod názvem Bohemia. V roce 2005 získala publikace hlavní cenu Magnesia Litera.