Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Téma rodiny, přesněji zatíženosti, kterou předávají rodiče svým dětem, spojuje tři knižní tipy spisovatelky a překladatelky Radky Denemarkové. Populárně-naučnou knihu Zdeňka Matějčka Po dobrém, nebo po zlém? i dva romány, jimž je navíc společný pohled německojazyčného autora na český prostor: Ten den Angeliky Overathové a Jáchymov Josefa Haslingera.

Angelika OVERATHOVÁ / Ten den. Román jedné noci
(Nakladatelství Lidové noviny, překlad Jitka Nešporová, 149 Kč)

Anotace: Románová prvotina (v orig. vyšla v roce 2005) německé spisovatelky a novinářky Angeliky Overathové odráží stopu velké historie v osobním životě lidí, kteří bezprostředně s danou historickou událostí již nemají osobní zkušenost, jsou jí však trvale poznamenáni. Radka Denemarková o knize: Na mikrokosmu rodiny ukazuje společnou minulost Čechů a Němců. Co se stane, když matka, která zažila odsun, se s tím celý život nedokáže vyrovnat? Ukazuje se, že pokud člověk nezvládne to, co se mu stalo, a ví, že se spravedlnosti nedovolá, tak je jediná cesta: nesměrovat život jinam, jinak ho ztrácí jako vodu v dlaních.

Josef HASLINGER / Jáchymov
(Jota, překlad Libuše Čižmárová, 268 Kč)

Anotace: Tragický osud československého brankáře Bohumila Bóži Modrého v románové biografii od rakouského prozaika. Radka Denemarková o knize: Haslinger si vybral skutečnou událost, kterou románově zpracoval - osud hokejisty Bóži Modrého, kterého semlel komunistický režim. Toto téma propátrává především z hlediska toho, co dělá s životem totalita.

Video Knižní tipy Radky Denemarkové
video

Knižní tipy Radky Denemarkové

Zdeněk MATĚJČEK / Po dobrém, nebo po zlém?
(Portál, 159 Kč)

Anotace: O odměnách a trestech, o umění odpouštět a výchovných prostředcích. Další vydání knihy už zesnulého dětského psychologa Zdeňka Matějčka. Radka Denemarková o knize: Pokud uvažujeme, co se v tomto světě dá, nebo nedá zlepšit, tak se musí začít u výchovy. A ukazuje se, že největším problémem, což chápal pan Matějček, nejsou děti, ale rodiče. Pokud oni nedozrají, pokud si oni nevyřeší své vlastní problémy, tak je předávají vědomě či nevědomě svým potomkům.