Chropyňský zámek hostí výstavu historických houslí

Chropyně – Příběh houslí a historického houslařství doplněný řadou unikátních exponátů představuje nová výstava na zámku v Chropyni. Expozice oslavuje pět století jejich působení v evropské hudební kultuře. Kromě osmi desítek nástrojů je součástí výstavy i historické houslařské pracoviště. Výstavu nejen pro milovníky strunných nástrojů, ale i pro širokou veřejnost připravilo Muzeum Kroměřížska.

Housle byly dříve považovány za plebejský nástroj, dnes jsou hudebním nástrojem mistrů. Historické prameny se o houslích poprvé zmiňují na počátku 16. století. Díky své jednoduchosti v hudebním světě poměrně rychle nahradily takzvané staré violy. „Housle jsou na pohled taková vesnická kaplička, ale po akustické stránce je to barokní chrám,“ řekl autor výstavy Pavel Celý.

Expozice v chropyňském zámku prezentuje zhruba 80 nástrojů.  Mezi ty nejzajímavější kousky patří dva nástroje vyrobené v roce 1908 k výročí vlády rakouského císaře Františka Josefa I. „Tenkrát byla na Chebsku vypsána soutěž, kdo udělá nejkrásnější housle a pošlou se potom císaři,“ uvedl Celý. Na výstavě jsou ukázkou v historii nejvyššího houslového řemesla. K dalším zajímavým exponátům patří i mistrovská dvanáctistrunná mandolína ze 30. let minulého století, viola da gamba, indické housle sarangi nebo housle ruského zajatce ze zajateckého tábora v Podhradě u Chebu z dob první světové války.

Malá dílna, která je součástí chropyňské expozice, dává návštěvníkům nahlédnout pod ruce současných mistrů. Patří mezi ně i mladý houslař Jiří Machů, který se houslovému řemeslu věnuje už několik let. Ke své práci se dostal vlastně náhodou. „Jednou jsem se setkal s učněm pana Celého. Ten mě zavedl na tuto cestu a potom hlavně můj pradědeček, který byl sám takový amatérská hudebník,“ svěřil se Jiří Machů. Jeho maturitní nástroj z roku 2011 je také na výstavě k vidění. Výrobou houslí strávil mladý mistr 13 měsíců.

Výstava „Housle 500 – Pět století houslí v evropské hudební kultuře“ potrvá na chropyňském zámku do poloviny října. Vyjma pondělí bude k vidění denně od devíti do sedmnácti hodin.

Výstava představuje 500 let historie houslí
Výstava představuje 500 let historie houslí
Více fotek
  • Výstava představuje 500 let historie houslí zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3586/358548.jpg
  • Chropyňský zámek hostí výstavu houslí zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3586/358556.jpg
  • Výstava přibližuje houslařské řemeslo zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3586/358554.jpg
  • Housle vyrobené pro císaře Františka Josefa I. zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3586/358550.jpg