Paneláky nedají umělcům spát

Praha – Sál architektů na Staroměstské radnici nyní přináší výstavu týkající se pražských sídlišť. Mapuje jejich vývoj a zkoumá, jak (nebo jestli vůbec) změnila tvář hlavního města. Exhibice přivítá první návštěvníky již dnes.

Panelák pro leckteré ještě stále značí symbol socialistické éry. Faktem však je, že sídliště přetvrala dodnes a v současnosti tvoří podstatnou dominantu okrajů Prahy. Obývá je totiž téměř půl milionu občanů a zabírají šest procent rozlohy metropole.

V poslední době také vystoupila do popředí problematika budoucnosti mladší sídlištní generace. Tohoto tématu se však zmíněná výstava dotkne jen okrajově, téma by podle organizátorů vyžadovalo samostatnou výstavu. 

Interiéry bytů na Invalidovně
Zdroj: Urm.cz

Hlavním cílem projektu Pražská panelová sídliště je bez odsuzování, předsudků nebo naopak přehnaného uctívání ukázat, jakým způsobem pražská sídliště vznikala, popřípadě ještě určit smysl jejich zrodu. První dům tohoto typu vznikl už v roce 1955 v Ďáblicích. 

Co tedy přesně výstava nabízí? K dispozici jsou nezveřejněné plány a fotografie z archivu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Ústřední dominantu tvoří model Jihozápadního města z roku 1980, jehož stavby plně využívaly sluneční energii. Návrh ale nikdy nebyl zrealizován. 

Návštěvníci se dozvědí i o vývoji a počátcích užívání prefabrikovaných prvků napříč 40. až 80. lety. K vidění tvůrci připravili i experimentální prezentaci výstavy ze 60. let nebo databázi výtvarného umění ve veřejném prostoru ze 70. a 80. let. Databázi umělecky zpracovala umělecká skupina Vetřelci a volavky. 

Paneláková sídliště slibují i doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, diskuzí na téma Mýty o životě na sídlištích či prohlídku Jihozápadního Města. Do historie Proseku, Invalidovny, Petřin, Malešic a dalších panelákových gigantů bude možné nahlédnout až do poloviny letošního září.