Zlaté stuhy označily nejlepší tvůrce dětských knih

Praha - Zlatou stuhou byli podvacáté oceněni nejlepší autoři, ilustrátoři a překladatelé dětských knížek. Odborná porota vybírala z několika stovek titulů. Ceny byly rozdány v kategorii výtvarné, literární a překladové; navíc bylo uděleno ocenění za nakladatelský počin a celoživotní přínos. Jednu Zlatou stuhu si odnesla i Česká televize.

Cena za nejlepší knihu pro děti patří Radku Malému za knížku Listonoš vítr. Autorovo poetické pásmo veršů s přírodní tematikou letos bodovalo i v soutěži Magnesia Litera. V literárních kategoriích dostala cenu také Iva Procházková za knihu Uzly a pomeranče, která je určena starším dětem; obě knížky vydal Albatros. Renáta Fučíková a Daniela Krolupperová mají cenu za knihu Historie Evropy - obrazové putování, jež byla podle poroty nejlepší v kategorii literatura faktu pro děti a mládež, knihu vydal Práh.

Nakladatelství Arbor vitae vydalo obsáhlou publikaci Loutka a moderna autorů Marie a Pavla Jiráskových, která doprovodila stejnojmennou výstavu. Letos zvítězila v soutěži Nejkrásnější české knihy roku a ve Zlaté stuze dostala cenu v kategorii kritika a teorie umění pro děti a mládež.

Ve výtvarné části Zlatých stuh byly uděleny tři ceny. Za výtvarný počin roku porota označila autorskou knihu Martina Raudenského nazvanou Darmo mluvit. Knihu vydala Fakulta umění a designu UJEP, v jejíchž dílnách vznikala. Má podobu obrazového eseje a také již sesbírala několik cen.

Z knih pro mladší děti porotu po výtvarné stránce nejvíce zaujal Králík Fiala. Kniha vydaná nakladatelstvím Edice České televize, byla nominována i v literární části. Příběhy Ivana Binara ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. „Skutečnost, že naše kniha získala hned dvě nominace z celkových třiceti šesti a posléze i cenu za ilustrace, nás samozřejmě velmi těší. Je to prestižní ocenění kvality, které zároveň pomáhá čtenářům, aby se lépe orientovali v záplavě dětských knih, které u nás každoročně vycházejí,“ poznamenala k úspěchu České televize hlavní redaktorka Edice ČT Jitka Saturková.

Zlatou stuhu za překlad dostali Drahoslava Janderová (Pes paličák, Baobab) a Martin Škapa (Každý je na něco chytrý, Portál). Cenu za nakladatelský počin si odnesly dva tituly - Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky od Jiřího Žáčka s ilustracemi Adolfa Borna (Slovart) a kniha Píšu a sešit mi leží na kolenou (Deníky 1940 až 1946) autorky Hany Bořkovcové (Albatros Plus).

Zlatou stuhu vyhlašují a pořádají Česká sekce IBBY (International Board on Books for Young People), Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví. Vítězové vzešli z 36 nominací, které se tradičně vyhlašovaly v dubnu v rámci Veletrhu dětské knihy v Liberci.