Vzpomínky na Olympii - Ekecheiriá

Možná, že úvodní slova v propagačních a informačních materiálech trošku odrazují svojí oficiálností a určitou pompou, které jsme si přece jen za dvacet let odvykli, ale v podstatě je dobře před zhlédnutím této rozsáhlé výstavy připomenout, že ji připravilo občanské sdružení Symposion v souvislosti s konáním Olympijských her v Londýně. Jejím cílem je zdůraznit propojení sportovního soutěžení a kultury, tak jak bylo odedávna pěstováno v antickém Řecku: umění ducha i těla – kalokagathia. A jak je cílevědomě pěstuje i (z větší části) skupina autorů na této výstavě zúčastněných.

Výsledek je však nečekaný – přes tyto vstupní elementy se podařilo zkušenému kurátorovi Jiřímu T. Kotalíkovi připravit výstavu, o které se bude v poučených kuloárech s chutí a úctou hovořit. V největších sálech Muzea hl. m. Prahy, upravených jednoduše a střídmě architektem a spoluúčastníkem expozice Davidem Vávrou, připomíná pod jasným vedením Jiřího Sozanského sedm autorů olympijský rok šťastným a vcelku nečekaným způsobem.

Všichni s určitou cestovatelskou i sportovní (nebo zájmovou) zkušeností představují svůj pohled na zadané téma způsobem jim vlastním, nijak nepodlézajícím zadání a dokonale ladícím s logickou a navazující vývojovou linií vlastní tvorby. A tak se můžeme opravdu kochat lahůdkami, které právě toto léto nikde jinde v takové četnosti, kvalitě i logickém sepětí nenajdeme. Je to vlastně ojedinělý příklad dobrého tematizování a vtipného i zodpovědného přijetí autory.

  • Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Paulina Skavova
    Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Paulina Skavova zdroj: Muzeum hl. m. Prahy
  • Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Vojta Adamec jr.
    Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Vojta Adamec jr. zdroj: Muzeum hl. m. Prahy

Již po zásluze jmenovaný Jiří Sozanský, který rozsahem a kvalitou výrazně celou výstavu poznamenává, představuje v celém velkém sále dokonalé moderní velkoformátové olejomalby antických stadionů, obří typické kresby a studie těl soutěžících a v centrální poloze pak bronzové skupinové plastiky na stejné téma.

Vytrvalý Ivan Komárek zázračně harmonuje se zadáním – jeho vtipných sedm keramických desek přináší dokonalé sepětí s malbou inspirovanou antickými nádobami. Vojtěch Adamec jr. pak nabízí kresby inspirované antickými mýty, jako vždy vtipná Paulina Skavova dvojité torzo svého životně oblíbeného zápasníka (jak jinak než Thysona), Charbel Ackermann barevně úžasné velké kovové reliéfy inspirované antickými disky, dominující prvnímu velkému výstavnímu sálu, Vratislav Ševčík kresby-akryly inspirované antickými sportovišti a David Vávra kultivovaný deník architekta s kresbami z cesty po Řecku. Celou výstavou prochází ušlechtilý soulad a harmonie, hluboké pochopení a souznění se zadáním, to vše vytvářející úctyhodný a obohacující celek.

Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Charbel Ackermann
Z výstavy Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá / Charbel Ackermann

Vše musíme ještě doplnit připomínkou činnosti box klubu Palaestra, jehož sportovně-kulturní činnosti se kromě zakladatele Sozanského účastní z uvedených autorů také Komárek, Adamec a Vávra. Mnohé pak budeme chápat lépe.

Výstava, která končí 9. září, se koná v partnerství s hl. městem Prahou, pod záštitami ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga, předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska a radního hl. města Prahy Václava Novotného.

Vzpomínky na Olympii - Ekecheiriá. Kdy a kde: Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc; otevřeno denně mimo pondělí 10:00–18:00.

Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá
Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá