Jerome Klapka Jerome napsal Tři muže ve člunu jako bedekr

Praha - Anglický spisovatel a novinář Jerome Klapka Jerome, který zemřel 14. června 1927 ve věku 68 let, vydal na tři desítky knih. Největší slávu mu zajistilo dílko Tři muži ve člunu, které začal psát ve třiceti letech jako průvodce po dolním toku Temže. Když ale přinesl do nakladatelství rukopis objednaného průvodce, pronesl prý jeho objednavatel, že pokud Jerome vyškrtne nezáživné popisy, vydá mu místo bedekru raději humoristický román.

Tak se vlastně náhodou zrodila jedna z nejslavnějších knih tohoto žánru. V příhodách Harrise, Georgea, Jeroma a foxteriéra Montmorencyho, kteří se vydali na výlet proti proudu Temže, těžil Jerome ze situační i jazykové komiky. A o jedenáct let později, v roce 1900, vyšlo volné pokračování Tři muži na toulkách, kde se trojice přátel vypravila na bicyklech na kontinent a kromě Německa navštívila i Prahu.

Jerome Clapp a György Klapka

Jerome se narodil roku 1859 ve vesnici Caldmore jako čtvrté dítě do rodiny laického kazatele Jeroma Clappa, který se později přejmenoval na Jeroma Clapp Jeroma, a Marguerite Jeromové. Své prostřední jméno Klapka dostal podle rodinného přítele, maďarského generála Györgya Klapky.

Jerome vyrůstal v nuzných poměrech společně se sestrami Paulinou a Blandinou a bratrem Miltonem, který však brzy zemřel. V patnácti letech ztrácí otce i matku, musí zanechat studií a vydělávat si na živobytí sám. Pracoval jako dělník, učitel nebo kočovný herec. Později hereckou společnost opouští a píše drobné eseje a krátké humoristické příběhy.

Inspirací byla svatební cesta

Roku 1888 se Jerome oženil s Gregorinou Henriettou Stanleyovou, která si do manželství přivedla dceru Elsii. Prvním větší knihou, kterou Jerome napsal, bylo Na jevišti a bez angažmá z roku 1885, ale na opravdový úspěch si počkal do svých třiceti let, kdy začal časopisecky vydávat seriál příběhů pod názvem Tři muži ve člunu (o psu nemluvě). Silnou inspirací mu byla svatební cesta, kterou novomanželé strávili plavbou po řece Temži.

Po roce 1892 vydává měsíčník Lenivec (The Idler) a rediguje společenský časopis Dnes (Today). Po vypuknutí světové války se Jerome hlásí do armády jako dobrovolník, není však přijat kvůli svému věku. Jezdí tedy alespoň jako řidič ambulance u francouzského Červeného kříže. Po návratu z války již nepíše humoristické prózy, vytvoří ale několik sociálních románů. Umírá roku 1927 na následky krvácení do mozku, které bylo způsobeno těžkým úrazem.