Zdeněk Burian tak trochu jinak

Pardubice - Prohlédnout si malby známého výtvarníka Zdeňka Buriana si mohou návštěvníci Domu U Jonáše na pardubickém Pernštýnském náměstí. Východočeská galerie zde až do 2. září vystavuje unikátní soubor jeho ilustračních kvašů. Výstava nazvaná Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana chce ukázat trochu opomíjenou část jeho díla.

Většina předchozích Burianových výstav se zaměřovala na divácky vděčné náměty z období pravěku a na známé paleontologické rekonstrukce. „Rozsáhlá letní výstava Východočeské galerie si naopak klade za cíl představit Zdeňka Buriana jako klasika dobrodružného žánru a virtuózního ilustrátora cestopisných námětů,“ uvedla autorka výstavy Marcela Chmelařová.

K vidění bude reprezentativní kolekce více než šesti desítek originálních kvašových ilustrací. Vznikly jako výtvarný doprovod pro romány významných spisovatelů, mezi nimiž byli například Arthur Ransome, Karel May, Jules Verne, Jack London, Rudyard Kipling, Josef Augusta, František Běhounek, Karel Hloucha nebo Valdo Fleming.

Díla pochází z léta budované soukromé pražské sbírky Jakuba Sluky, v takto ucelené podobě budou vystavena vůbec poprvé. Představené ilustrace vznikaly od 30. do poloviny 60. let. Výstava je doplněna cenným souborem olejových obálek knižních titulů převážně z nakladatelství Toužimský a Moravec a také soukromou sbírkou původních burianovských bibliofilií. Řadu vystavených kvašů a olejů tak mají návštěvníci výstavy možnost nalézt ještě v původní knižní podobě.

Zdeněk Burian (1905 - 1981) stál svou mimořádně rozsáhlou a osobitou ilustrační tvorbou od 30. let minulého století zcela osamoceně mimo veškeré dobové stylové vlivy. Po roce studií z pražské Akademie odešel a od roku 1921 spolupracoval s významnými meziválečnými nakladateli, jako byli J. R. Vilímek, Toužimský a Moravec, Stanislav Nikolau nebo Česká grafická Unie. Jako ilustrátor přispíval do řady časopisů, v 50. letech byl jako autor přehlížen a kritizován pro svůj „popisný realismus, naturalismus a náměty západní provenience“.


 Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana
Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana
Více fotek
  • Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3702/370194.jpg
  • Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3702/370195.jpg
  • Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3702/370192.jpg
  • Výpravy za dobrodružstvím: Kvaše a oleje Zdeňka Buriana zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3702/370191.jpg