Sonda do absolventského mozku

Praha – Moment, kdy žák umělecké školy opouští prostředí akademie, je zlomový okamžik. Alespoň podle organizátorů akce Diplomky 2012, která prezentuje kurátorský výběr nejzajímavějších prací mladých umělců, již právě absolvovali univerzitu. V nedávno otevřených holešovických prostorách The Chemistry Gallery se tak návštěvníci mohou pokochat výstavou, v níž se studenti staví na vlastní nohy.

AVU, FAVU a FUOU – toť české umělecké školy, které vypouští do světa další hrstku talentovaných. Prostřednictvím jmenované výstavy se pořadatelé snaží nejen prezentovat jednotlivá díla jako taková, ale také se je pokouší zařadit do hlubšího kontextu současného trhu s uměním.

Diplomky 2012 navazují na cyklus, který si již dlouhodobě klade za cíl nenechat čerstvá díla absolventů zapadnout, ale naopak na ně upozorňovat. Mnozí si tak mohou vybavit předchůdce Best of Klausury 2010 či Diplomky 2011.

Exhibice se zároveň snaží pokořit pomyslnou bariéru, kdy je určitý kus jednoduše vystaven a zcela pozbývá často obsáhlou a několikaletou práci hledání konkrétního uměleckého výrazu. „Domníváme se, že nalezení správného mechanismu tohoto hledání a učení neustálému sebedotazování se na povahu vlastní tvorby, je jedním z hlavních cílů studia uměleckých škol. Proto i naše porozumění závěrečným diplomovým pracím, včetně jejich hodnocení, by mělo být vedeno na základě elementární obeznámenosti s tímto autorovým způsobem uvažování,“ vysvětlil na oficiálních stránkách Pavel Kubesa, jenž se na výstavě podílí.

Video Výstava Diplomky
video

Výstava Diplomky

Návštěvníci si tedy mimo prostého dojmu z určitého díla budou moci nechat zprostředkovaně vyložit, jak o výtvoru přemýšlí sám jeho autor, případně co jím zamýšlel. Sonda do absolventského mozku potrvá až do 2. září.