Starobylá krása zní v chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Praha - Liturgickou hudbu a kulturu východního křesťanství představuje mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos. Probíhá od 7. do 18. října v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Festival, který potrvá deset dnů, zahájil přední kyperský mužský sbor Romanos Melodos.

Program třetího ročníku nabízí autentický byzantský chorál, ranou ruskou polyfonii a arménskou liturgickou hudbu, součástí je také výstava o křesťanských památkách na severním Kypru i přednášky o pravoslavné hudbě.

„Tato akce představuje u nás unikátní příležitost poznat kulturu a hudbu východního křesťanství, které s Čechami a Moravou často sdílelo společnou historii nejen v dávném středověku prostřednictvím cyrilometodějské tradice, ale i ve 20. století,“ uvedl ředitel festivalu Marios Christou. Koncerty se odehrají v pražské Resslově ulici, v místě, kde se psaly poslední kapitoly příběhů aktérů atentátu na Reinharda Heydricha.

„Zpíváme třeba jedno slovo pět, deset minut. Zásadní rozdíl je ten, že byzantská hudba je pořád stejná, monofonní. Za těch dva tisíce let neprošla žádným vývojem,“ vysvětlil organizátor festivalu Marios Christou. „Naše hudba je liturgická, není koncertní. Z toho důvodu hudbu nedoprovází žádný hudební nástroj nebo orchestr,“ doplnil sbormistr Nikolaos Lymbourides.

Název festivalu Archaion Kallos / Starobylá krása pochází z řečtiny a připomíná prastarou tradici hudby křesťanského proudu, jehož hlavním sídlem byla Byzanc. Přehlídka uvede kupříkladu mimo jiné i duchovní kompozice skladatelů slovanského vícehlasu a skladby renomovaných autorů postmoderny. Díla řecké byzantské hymnografie zazní v podání kyperského metropolitního sboru Romanos Melodos.

Pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Praze
Pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Praze

Vystoupí polský sbor Bogdan Onisimowicz, který přednese části Irmologia ze Supraślu, unikátního notového pramene datovaného na přelom 16. a 17. století. Závěrečný koncert bude patřit dvěma světovým premiérám českých autorů - Slavomíru Hořínkovi a Janu Vičarovi.