Puchnerova archa

Dnešní zastavení na naší již tradiční nedělní výpravě za uměleckými díly ve sbírkách pražské Národní galerie patří jedinečnému souboru deskových maleb, jež nalezneme v Anežském klášteře. Puchnerova archa vznikla v roce 1482, zřejmě jako připomínka 200. výročí Anežčina úmrtí. Dílo, jehož autor je neznámý, je pojmenováno podle svého objednavatele Mikuláše Puchnera, velmistra Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Malby byly původně součástí rozebraného retáblu, jejž bylo poprvé po desetiletích možné hypoteticky rekonstruovat u příležitosti výstavy Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice.

Puchnerova archa je jedním z nejvýznamnějších děl pozdně gotického deskového malířství v Čechách. Dílo zároveň reprezentuje orientaci na stylovou vrstvu tzv. nizozemského realismu. Vedle výtvarné kvality zaujme archa též svojí ikonografickou stránkou. Některé její náměty se vážou k historii a poslání jediného původního českého řádu - Křížovníků s červenou hvězdou. O vzácném uměleckém díle pohovoří kurátorka Sbírky starého umění NG Štěpánka Chlumská.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Puchnerova archa
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Puchnerova archa

Národní galerie nezavírá ani v neděli 21. října. Kurátor Ondřej Faktor představí sochu sv. Petra ze Slivice. Všechny předešlé díly naleznete zde.