Klientelismus v pražské památkové zóně – přehledně a na talíři

Klub za starou Prahu se ve svém novém věstníku pokusil analyzovat dlouhodobou situaci v pražské památkové zóně. Na minimálně navštívené (ach, tradičně v Praze) tiskové konferenci představil aktuální stav chodu ochrany památkové zóny a na nepříjemných příkladech doložil prvky systému, který k naplnění úzce zaměřených, extrémně výdělečných cílů (samozřejmě ověšených celou řadou logických přídavků, jako je necitlivost k prostředí, nehoráznost ve využití původně jinak fungujících městských prostor, absence výtvarné a architektonické kultury, pohrdání svéráznou pražskou urbánní koncepcí, ignorance kritiky) používá legitimních prostředků. Personální propojení poradenské a odborné činnosti s realizátory pozdějších jimi samotnými doporučených či přímo schválených zakázek posouvá strukturu rozhodování a řízení oblasti ochrany a výstavby do zcela absurdních poloh.

To všechno ale již dlouho víme, mnoho aktivit i subjektů se několik let zcela vážně a energicky snaží tento stav změnit a vyčistit. Prakticky však bez úspěchu, jak dokládá právě zmíněný věstník. Čím je však toto vydání zajímavé? (Pozor, měl by si jej pořídit každý, komu leží osud centra města na srdci, nejen kultivovaný Pražan, ale mnoho institucí i městských a dalších orgánů, subjektů…)

Kromě stručné, pádné a jasné analýzy přináší totiž zmíněné číslo věstníku (číslo 1/2012) nejen seznam v současnosti podezřelých rozhodnutí a podivných stavebních záměrů na území pražské památkové rezervace, ale také velmi přehlednou tabulku uvádějící jmenovitě všechny členy Sboru expertů pro památkovou péči, právě toho sboru, jehož činosti jsou v poslední době věnovány výtky zejména ze strany Národního památkového ústavu jako vědeckého odborného pracoviště.

V tomto seznamu najdete přesně specifikovanou míru zapojení jednotlivých osobností z odborné a tvůrčí sféry do klientelistického koloběhu činů přehledným a jasným způsobem, který posléze nenechá čtenáře a občana Prahy v klidu. Navíc pak přináší velmi přesná curricula vitae jmenovaných, jejich zapojení v onom kolotoči zakázek a přehled jejich činů a rozhodnutí, míru jejich zodpovědnosti. Tento seznam je excelentním a je současně samozřejmě i odvážným občanským činem. Jedním z kroků, které by zdravá společnost neměla nechávat stranou své pozornosti (kdyby zde byla …).

  • Dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, který má nahradit moderní budova
    Dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, který má nahradit moderní budova zdroj: Klub Za starou Prahu
  • Copa Centrum Národní - komplex, který roste na místě stanice metra Národní třída
    Copa Centrum Národní - komplex, který roste na místě stanice metra Národní třída zdroj: Klub Za starou Prahu

Proto pokládejme tento počin za výjimečný, nejen atraktivní a skandální, ale důležitý ve svém dopadu. Samozřejmě, že členové vedení Klubu Za starou Prahu předali výtisky tohoto věstníku všem významných pražským politikům i citovaným samotným. Otázka je, jak se tito lidé, většinou oděni do hroší kůže blazeovaného jakobynezájmu, k tomuto kroku zachovají a jak se celá ona velká smíšená skupina politiků, architektů, vědců a podobně pěstující onu nechvalnou vazbu k tomuto činu postaví. Nebo, a to by bylo patrně ještě lepší, jak bude finálně zúčtováno a kým.