Česky vychází kompletní Hledání ztraceného času

Praha - Čtvrtstoletí od posledního českého vydání vychází v revidovaném překladu kompletní Hledání ztraceného času. Sedmidílný románový cyklus Marcela Prousta je jedním ze základních děl světové literatury.

Video Nové vydání Hledání ztraceného času od Marcela Prousta
video

Nové vydání Hledání ztraceného času od Marcela Prousta

Po Balzakově Lidské komedii podává Hledání ztraceného času podle nakladatele nejúplnější „obraz mravů“ své doby a věnuje se nadčasovým tématům jako paměť, umění, čas a poznání. Hlavním „hrdinou“ tohoto románu-řeky či románu-katedrály, v němž figuruje více než 200 postav, je lidské vědomí.

Přestože od vzniku Proustova díla uplynulo téměř sto let (vyšlo v letech 1913 až 1927), řada filozofů, literárních teoretiků i estetiků se k němu nepřestává vracet a konfrontovat se s ním. Nakladatelstí Rybka Publishers novým vydáním mimo jiné připomíná 90. výročí autorova úmrtí - Proust zemřel 18. listopadu 1922 v Paříži.

Autory překladu, jenž původně vycházel postupně v letech 1979 až 1988 a z něhož vychází i současné revidované vydání, jsou Prokop Voskovec (díly I a II) a Jiří Pechar (díly III až VII).

Proust je jedním z nositelů Goncourtovy cenyJosef Fulka, autor doslovu, o knize: „Proustovo dílo je natolik komplexní a mnohovrstevnaté, že zůstává pro čtenáře tajemstvím: můžeme je číst opakovaně, ale nikdy mu nelze beze zbytku porozumět a proniknout do jeho vnitřní architektoniky natolik, abychom mohli říci, že nám nic nového už nemůže dát.“


Nové vydání je doplněné obsáhlým doslovem Josefa Fulky, který patří společně s Jiřím Pecharem k tuzemským předním znalcům díla Marcela Prousta. „Proustovi se skutečně podařilo splnit to, co si ve svém velkém románovém cyklu předsevzal: napsat dílo, kterým dosáhne nesmrtelnosti nejen v tom smyslu, že bude za nesmrtelné formálně uznáno, tedy že se stane součástí kánonu, ale především v tom smyslu, že málokterý román vede tak bohatý 'posmrtný' život jako právě Hledání ztraceného času,“ píše v doslovu.

Sedm dílů Hledání ztraceného času čítajících celkem přes 3 120 stran se bude na pulty knihkupců dostávat od 7. prosince.