Antonín Dvořák jako komiksový hrdina

Praha - Nová knížka od ilustrátorky Renaty Fučíkové mapuje život jednoho z nejslavnějších skladatelů - Antonína Dvořáka. Pracovala na ní s přestávkami skoro čtyři roky. Publikace má velikána představit především dětem, pro dospělé ale odkrývá i několik nevšedních detailů. 

Renata Fučíková ve svém komiksu si hraje s tím, jak třeba jednotlivá díla vznikala. Dopad kresleného příběhu vidí v širších souvislostech. „Ideálně si to představuji tak, že si dítě otevře knihu, a jestliže ho zaujme nějaká ilustrace, bude zvědavé, k čemu se vlastně vztahuje. Následně si třeba na internetu stáhne muziku nebo si pustí CD, zaposlouchá se. Možná se s mojí pomocí pak bude něco dít dál,“ doufá autorka, která se zaměřila také na skladatelovy pocity, jež se staly inspirací pro jeho tvorbu.

Video Kniha o Antonínu Dvořákovi
video

Kniha o Antonínu Dvořákovi

„Rodiče mu přisoudili osud řezníka, proto na první ilustraci zachycuji pocit dítěte, které nechce být řezníkem. Netouží nořit ruce do krvavého masa. Takových pohledů do očí Dvořáka je tam víc,“ upozorňuje Fučíková. Knížka zmiňuje i nevšední detaily - třeba když byl Dvořák v New Yorku, jeho hudba lidi tak nadchla, že obchodníci po něm začali pojmenovávat své produkty. „Dávala jsem velký důraz na to, aby zobrazované jevy byly pravdivé. Mnoho reálií jsem si opravdu dohledávala, takže když jsem malovala Londýn, je to Londýn 80. let 19. století, stejně tak New York,“ dodává. 

Někde ale musela autorka krotit svoji fantazii. Třeba u vykreslení Dvořákovy rodiny - zejména jeho věčně těhotné manželky. „Představovala jsem si situaci, když Dvořák měl premiéru nějakého svého koncertu, že ho mohla doprovázet těhotná manželka, ale bylo mi řečeno, že to tak nemohlo být, že se ženy chovaly jinak,“ upozornila Fučíková. 

Přebal knihy Renáty Fučíkové Antonín Dvořák - vydalo nakladatelství Práh (2012)
Zdroj: Nakladatelství Práh

Důležitá je i barevnost jednotlivých ilustrací. Ty tvoří jakousi notovou osnovu celého díla. Knížku doplňují i autentické náčrtky Dvořákových partitur, které ilustrátorka našla v jeho pamětech. Kniha o Antonínu Dvořákovi by se mohla stejně jako skladatel podívat i do Nového světa, příští rok totiž vyjde i její anglická verze. 

Renata Fučíková získala renomé nejen touto edicí, ale také monumentální knihou Historie Evropy. Její knihy získávají pravidelně nominace i ocenění.