Opilci, žebráci, nevěstky a Josef Čapek

Praha - Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka jsou námětem výstavy v pražském centru Galerie Středočeského kraje (GASK). Představuje kresby a grafiky, na kterých se známý malíř věnuje lidem z okraje společnosti, opilcům, žebrákům a nevěstkám. Na výstavě „Zpěv z temného kouta“ je k vidění 160 děl.

Práce pocházejí z let 1916 až 1926, kdy i na Čapka dolehla existenciální tíseň první světové války a napětí, které vzniklo z ekonomických krizí a nezaměstnanosti doprovázející poválečné období. Autorem výstavy je Richard Drury, který se podle svých slov Čapkem zabývá 15 let.

Přemýšlet s obrovským soucitem

„Celou dobu jsem přemýšlel, v čem je jeho trvalá a aktuální hodnota. Ač je formálně spojován s avantgardou, je to především humanista, člověk, který s obrovským soucitem přemýšlí nad osudem druhého člověka. Dlouho jsem chtěl udělat výstavu, která představí sociální motivy v jeho díle,“ řekl kurátor. Drury zve diváky i na komentované prohlídky.

Spisovatel Karel Čapek o kresbách svého bratra prohlásil, že skutečný žebrák není stvořen z vrásek a hadrů, ale z bolesti, trpělivosti, čekání a pokory. Podle autorů výstavy lze slyšet zpěv z temného kouta i v současné době. „Vystavená díla mají hodně co říct dnešnímu člověku. Žijeme přeci v době existenční nejistoty, finanční krize, takže ta společenská situace se opakuje,“ uvažuje Drury.

Úplně jiný Čapek

Expozice sleduje motivy z okraje společnosti, které Čapek sám prožíval jakožto mladší autor řešící existenční problémy. „Je to úplně jiný Čapek, než ho diváci znají z velkých výstav,“ tvrdí kurátorka Adriana Primusová. Výstava se otevírá symbolicky v době adventu, který je i dobou zvýrazněného soucitu s těmi, kteří trpí a strádají.

Josef Čapek (1887 až 1945) patřil ke generaci, která se narodila v 80. letech 19. století a zasloužila se o avantgardní umělecký a literární vývoj v období před první světovou válkou a během ní. I když je Čapkovo jméno dnes spojováno především s fenoménem českého kubismu, jeho tvůrčí činnost měla mnohem širší dosah.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

Dílo Josefa Čapka charakterizuje princip hledání pravdy, který vkládal do každého svého projevu a naplňoval ho přesvědčením, že lidstvo představuje eticky nerozdělitelný a rovnoprávný celek, uvádí kurátor. Výstava obsahuje 160 kreseb a grafik a dva obrazy, na nichž Čapek zachytil žebráky, žebračky, nevěstky, pijáky a chudé lidi obecně. Kresby sice často sloužily jako příprava na obrazy, ale podle Druryho nejsou nikterak méněcennými díly.

Mnohé jsou velmi drobné - Čapek byl schopen těžký lidský úděl vyjádřit na formátu jen o málo větším, než je poštovní známka. Sám pak tyto drobné kresbičky sestavoval do souborů a lepil je na karton, který signoval. Na výstavě je tak možné pozorovat, jak jediný motiv opakovaně znovu uchopoval a zpracovával.

Zpěv z temného kouta / GASK v GATE / Husova ulice 21, Praha / od 12. prosince 2012 do 3. března 2013 / Komentované prohlídky s autorem výstavy Richardem Drurym ve čtvrtky 27/12/2012, 17/1/2013, 21/2/2013 vždy od 17:00