Filmaři se dočkali - po 20 letech nový zákon o audiovizi

Praha – Český filmový průmysl slaví – Poslanecká sněmovna téměř po dvaceti letech schválila nový zákon o audiovizuálních dílech. Tento systém umožní lepší plánování a ve finančních ohledech dá větší prostor efektivitě. Ministerstvo kultury doufá, že fond bude mít pro českou kinematografii daleko větší přínos.

Podle ředitelky odboru médií a audiovize ministerstva kultury (MK) Heleny Bezděk Fraňkové byl starý systém děravý nejen v ohledu technickém, ale také z finančního hlediska. Dříve mohli filmaři podávat žádost o podporu kdykoliv a na cokoliv, starý systém ale končí. Rada bude nyní vypisovat výzvy a speciální uzávěrky s konkrétním zadáním, v nichž předem uvede, kolik peněz se na projekt vynaloží a na co půjdou, což do budoucna umožní dokonalejší plánování, kontrolu či využívání dotací. 

Žadatelům tedy bude dopředu jasné, o kolik peněz se soutěží. Čerstvý zákon poskytuje ale mnoho dalších novinek. Jednou z nich budou nově zavedené expertní posudky a analýzy. Uchazeči se vždy podrobně dozví, proč jejich žádost uspěla či neuspěla a proč peníze obdrželi nebo případně nedostali. „Podpora tak bude daleko transparentnější,“ nechala se slyšet Bezděk Fraňková, která se o předělání zákona také zasadila.   

Státní fond kinematografie, rada fondu a MK zpracují nyní svůj statut, na jehož podobě spolupracuje Evropská komise. Statut upřesní některé věci, které nebylo možno dát do zákona, jeho finální podobu však schválí vláda. Ta ostatně jmenuje experty pro jednotlivé okruhy. V lednu mimo jiné vypíše i řízení na ředitele fondu. Státní fond se nadále postará o filmové pobídky a budou do něj přispívat soukromé objekty, které se podílejí na obchodování s licencemi. 

Na podporu filmu půjde ročně zhruba 230 milionů korun. „Byli bychom sice rádi, kdyby peněz bylo více, zvláštně na současnou digitalizaci filmů, ale v současné době jsme rádi za tento stav,“ prohlásila Helena Uldrichová, ředitelka České filmové komory. Zároveň nesouhlasí s tvrzením prezidenta Václava Klause, který nedávno řekl, že filmový průmysl patří mezi standardní odvětví a není veřejným statkem, jejž by měly financovat veřejné zdroje. 

Video Ministerstvo kultury o zákonu o audiovizuálních dílech
video

Ministerstvo kultury o zákonu o audiovizuálních dílech

Ministerstvo kultury o zákonu o audiovizuálních dílech

20.12.2012, TK MK

Rozhovor s ředitelkou České filmové komory

„Celá Evropa je založená na financování veřejného a soukromého sektoru. Filmy není možné financovat jen z toho soukromého – to je možné v Americe a za zcela odlišných podmínek,“ dodává Uldrichová.