Lunety v Národním divadle dostanou nový lesk

Praha - V historické budově Národního divadla v Praze byla zahájena první etapa restaurování lunet z cyklu Vlast, jehož ideovým autorem je Mikoláš Aleš. Náročné a nezbytné opravy součásti českého kulturního dědictví svým darem finančně zaštítila mecenáška a podnikatelka Dadja Altenburgová Kohlová.

„Stav lunet je kritický, stejně tak jako byl před několika lety stav Hynaisovy opony. Začínáme restaurovat, protože škody by mohly dílo nenávratně ohrozit,“ komentovala záchranu mecenáška.

„Mikoláš Aleš připravil cyklus především ideově. Podepsal jen jednu lunetu, Žalov, na další tvorbě se podíleli různí malíři, například bratři Šubičové nebo Bohumír Roubalík či Jakub Schikaneder. Zajímavé je, že ne každý se podepsal, a tak bude dalším cílem při restaurování určit autorství jednotlivých lunet,“ informovala konzervátorka Národního divadla Petra Daňhelová.

Video Lunety v Národním divadle se restaurují
video

Lunety v Národním divadle se restaurují

Lunety v Národním divadle se restaurují

STU6-9.1.13

Reportáž Jiřího Svobody

Průzkum lunet v hlavním foyeru Národního divadla byl zahájen v roce 2007 s cílem vyhodnotit jejich skutečný stav a určit rozsah prací potřebných k jejich zakonzervování a obnovení. Přípravné práce i následné restaurování vede akademický malíř Tomáš Záhoř.

„Restaurátoři zahájili první etapu prací opravami lunet Táborsko, Otava, Žalov, Stráž na pomezí, Vypravování a část nástropního obrazu triptychu Umění od Františka Ženíška - Úpadek umění. Malby byly poškozeny už záhy po svém zhotovení během požáru divadla,“ uvedl Palouš. Opadávání malby je podle něj také důsledkem dalších oprav, při nichž se v minulosti uvolnila a ztratila část podkladu, a tím i barevné vrstvy.

Samotné restaurování sestává z fixování, tamponování a záchrany originálních šupinek malby, odstranění povrchových nečistot a části původních retuší, tmelení a nového důkladného retušování. První etapa prací potrvá podle Palouše do konce letošního května.

Současný stav lunet v ND
Současný stav lunet v ND
Více fotek
  • Současný stav lunet v ND zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/43/4277/427663.jpg
  • Současný stav lunet v ND zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/43/4277/427661.jpg
  • Současný stav lunet v ND zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/43/4277/427660.jpg
  • Současný stav lunet v ND zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/43/4277/427662.jpg

Provoz divadla opravy nenaruší, navíc návštěvníci budou mít možnost v rámci prohlídek historické budovy přímo sledovat jejich průběh a seznámit se s použitými postupy a technologiemi.

Dadja Altenburgová Kohlová věnovala Národnímu divadlu v roce 2010 půl milionu korun, aby podpořila umělecké projekty baletního souboru. Rok předtím financovala opravu Hynaisovy opony s rozpočtem zhruba jednoho milionu korun a v roce 2008 darovala české první scéně vzácné, sto let staré housle z dílny významného maďarského výrobce hudebních nástrojů Mihályho Reményiho. V předchozích letech podpořila inscenaci Mozartova Dona Giovanniho, představení Dobře placené procházky v režii Miloše Formana a balet Causa Carmen v choreografii Matse Eka.

14dílný cyklus lunet VLAST vytvořil Mikoláš Aleš společně s Františkem Ženíškem. Umělci se ale záhy rozešli, Aleš odstoupil od dalších zakázek, rozladil ho spor o autorství lunet, a tak se uchýlil ke kresbě a ilustraci. Cyklus symbolicky a realisticky pojednává dějiny a českou krajinu. Na jeho realizaci se posléze podíleli i další umělci.

Lunety zachycují putování bájného reka po významných místech české minulosti.

Např. l. Stráž na pomezí - začíná na Šumavě, 2. Pověsti a legendy - rek naslouchá starci vyprávění o Čechách, 3. U Domažlic, 4. U léčivých zřídel, 5. V Rudohoří - kovář rekovi ukuje meč, odtud dochází do severských průsmyků, následuje řeka Jizera, v Hradci Králové pěje písně svého lidu, pak přichází do Chrudimska - dostává koně, jede na Táborsko - zde se setkává s husity, na Otavě rýžuje zlato, v posledním obraze ho Morana (slovanská bohyně smrti) posílá k Žalovu, aby zde naposledy spočinul.