Zmizelé židovské památky navrací do paměti výstava

Praha - Na likvidaci synagog a kultury židovského obyvatelstva v dobách nacismu i socialismu upozorní nová výstava v pražském Klementinu. Zničené židovské památky severních Čech 19381989 připomene od 23. ledna.

Židovská kultura měla v severních Čechách těžký osud i před tragickými událostmi 20. století, její příslušníci byli od většinové společnosti dlouhodobě izolováni. V 19. století se sice rozšiřovaly občanské svobody, na druhé straně ale lidé opouštěli židovská centra na vesnicích a postupně zanikaly dosavadní modlitebny. Za první republiky zmizelo z regionu 27 synagog. Obce přestaly existovat, stavby přestaly plnit svůj účel.

Zcela novou situaci přinesly události spojené s nástupem nacismu. Jen během Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 bylo na severu Čech zničeno 35 synagog, dalších 25 následovalo v době války. „Památky se ničily už ve středověku, ale nejhorší to bylo v dobách nacismu a za komunismu. Nemělo by se na to zapomínat,“ upozorňuje Blanka Rozkošná z Židovské obce v Praze.

Video Reportáž Michala Jemelky a Evy Spáčilové
video

Reportáž Michala Jemelky a Evy Spáčilové

Reportáž Michala Jemelky a Evy Spáčilové

Tomáš Hlaváček hostem Událostí, komentářů

Po roce 1948 se znovu objevil veřejně propagovaný antisemitismus a židovské památky dál mizely nebo chátraly. V letech 1948 až 1989 tak z celého území státu zmizela další stovka synagog, 13 z nich z území dnešního Ústeckého kraje. Od počátku druhé světové války do roku 1989 ze čtyř set židovských hřbitovů 70 zaniklo.

"Dnes již nedokážeme tuto mimořádnou různorodost do krajiny navrátit. Můžeme se však pokusit o její navrácení do naší paměti. A to je také hlavním cílem výstavy o zničených židovských památkách severních Čech," říká iniciátor výstavy a celého projektu Tomáš Hlaváček.

Na výstavě, navazující na projekt Zničené kostely severních Čech 1945–1989, si lze prohlédnout dosud nepublikované fotografie, doplněné archiváliemi i trojrozměrnými artefakty. Přístupná bude v Galerii Klementinum do 3. března.