Kterou Cestou se dát? Poradí Farma v jeskyni

Praha – Farma v jeskyni neláká na farmářské trhy do Koněprus, ale na své nové taneční představení Cesta. Jedná se totiž o jedno z nejlepších fyzických divadel v Česku – tentokrát divák nahlédne nejen do odlišných kultur, ale i do dění uvnitř souboru. Cesta s ním sdílí tvůrčí hledání inspirace za posledních deset let.

„Divadlo vždy odráží, co se děje okolo, a do určité míry může být živější a opravdovější v našich životech,“ říká řežisér Farmy v jeskyni Viliam Dočolomanský.  

Představení Cesta se rozvětvuje do mnoha variant, stejně jako skutečná stezka. Divák se může vydat po cestě s pevným scénářem, nebo zkusit improvizovaný směr. Soubor má díky své vrstevnatosti jen těžce definovatelný výraz. Pohybuje se na pomezí mezi žánry fyzického, tanečního nebo hudebního divadla.

Během desetileté existence se stala Farma v jeskyni takřka exportní značkou českého nezávislého divadla - na zahraničních festivalech sbírá ocenění, naposledy v roce 2011 Evropskou cenu nové divadelní reality.

„Forma jako taková není jen formou - ty skoky, ty tance, to je něco, co vyrůstá z konkrétní lidské situace a má to svoji duši,“ popisuje hloubku Farmy v jeskyni Dočolomanský.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové

„Farmáři“ mají v popisu práce také výuku tance. Snaží se prozkoumat smysl dnešního herectví a kulturních menšin. Studio se začalo formovat v roce 2001 v Praze při přípravách divadelního projektu pojmenovaného po španělském dramatikovi Ferdericu Garcíovi Lorcovi. Název Farma v jeskyni je doslovným překladem arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován právě Lorcův rodinný statek.