Olbram si na Kampě brousí Zoubek

Praha – Bývalé konírny na Kampě ovládl se svými pracemi Olbram Zoubek. Právě v Muzeu Kampa se totiž od zítřka odehrává výstava jeho prací z 50. a 60. let. Nese název Olbram Zoubek, Neznámý! a klade si za cíl zviditelnit zmíněné období sochařovy tvorby, kterou překryly plastiky z dalších období.

Toto zastínění tak alespoň vnímá autor výstavy Václav Erban. V době svého vzniku patřilo podle něj Zoubkovo dílo mezi umělecky nejzajímavější projevy českého moderního sochařství. Jeho kouzlo nepominulo ani v současné době a je lehce srovnatelné se soudobou evropskou plastikou. Výstava soch z let 1951 až 1966 chce rehabilitovat jeho tehdejší tvorbu ze současného pohledu a přispět k novému zhodnocení jeho díla. 

Zoubkovi je sice osmdesát šest let, přesto je i nadále vysoce žádaným výtvarníkem. Jeho díla najdeme stejně dobře na veřejných prostranstvích jako v interiérech. Do veřejného povědomí vešel poté, co na sklonku 60. let odlil posmrtnou masku Jana Palacha a posléze vytvořil jeho náhrobek. 

Komunistickému režimu nepadl do oka, a tak mu v sedmdesátých letech zakázal vystavovat. Zoubek se v té době věnoval alespoň restaurátorství. 

Tvorbu z 50. let podle autora současné výstavy charakterizují drobné reliéfy s patrným vlivem Gutfreundových kubistických reliéfů nebo plastika s názvem Zastřelený, v němž štíhlá, tvarově redukovaná a mírně zakloněná figura muže navozuje pocit úzkosti. 

A byl to právě on, kdo poprvé použil cement jako sochařský materiál. Vedle betonu sehrál důležitou roli v jeho další umělecké technice. V roce 1962 však dal přednost olovu, pomocí něhož nechal vzniknout šestnáct reliéfů.

Pozvánka na výstavu Olbrama Zoubka
Zdroj: Muzeum Kampa

Výstava potrvá do 21. dubna.