Tři knižní tipy Petra Viziny

Ústředním tématem debutu Veroniky Bendové Nonstop Eufrat je příběh muže, který opouští svůj slib Bohu a stává se otcem rodiny. Tato životní změna, kterou si většina laiků vůbec nedokáže představit, vede k zamyšlení nad smyslem života a postavení člověka v něm. Proč máme jméno a příjmení, kde se jména vzala a jak se vyvíjela, to jsou otázky, na které odpovídá kniha Vývoj vlastních jmen osobních v Českých zemích v letech 1000 až 2010. Profesor Stanislav Komárek se ve sbírce esejí Muž jako evoluční inovace? zabývá hlavně tím, co označení muž znamená a jak se jeho význam měnil. Zamýšlí se také třeba nad tím, jaký má vůbec smysl genderové dělení světa.

Video Knižní tipy Petra Viziny
video

Knižní tipy Petra Viziny