Jak jsme zkoušeli po pádu komunismu dohánět kulturní svět

Středy na AVU, dlouhodobý přednáškový cyklus Akademie výtvarného umění v Praze pro veřejnost, se už druhý semestr za sebou věnují historii kurátorství u nás. Všechny přednášky můžete opět sledovat v přímém přenosu a posléze i ze záznamu na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:00. 20. března k tématu přispěl Ludvík Hlaváček přednáškou nazvanou Jak jsme zkoušeli po pádu komunismu dohánět kulturní svět.

Anotace: Referát o vzniku center pro současné umění a alternativních galerií; zamyšlení o nových podnětech pro porozumění uměleckému dílu, jeho prezentaci a o sociální roli umění. Ludvík Hlaváček byl v roce 1992 pověřen založením českého Sorosova centra pro současné umění. Americký mecenáš tak chtěl přispět k demokratickému rozvoji posttotalitní společnosti. Centrum zorganizovalo několik reprezentativních výstav, kterými otevřelo v českém prostředí dosud nerozvinutá témata (nová média, umění ve veřejném prostoru atp.) a pro prezentaci mladých umělců založilo Galerii Jelení. Moderují: Ondřej Chrobák, Josef Ledvina, Terezie Nekvindová.

Video Středy na AVU - Jak jsme zkoušeli po pádu komunismu dohánět kulturní svět
video

Středy na AVU - Jak jsme zkoušeli po pádu komunismu dohánět kulturní svět

Středy na AVU pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Centrem nových strategií muzejní prezentace při MG v Brně a Ústavem pro dějiny umění FF UK v Praze. Kde a kdy: Aula Akademie výtvarných umění v Praze (3. patro), U Akademie 4, Praha 7; vždy od 18:00.

Následuje: 10. 4. přednáška Mileny Slavické nazvaná Untitled. Pokusy o kurátorské projekty v době začínajícího kapitalismu.

Záznamy všech dosavadních přenosů z cyklu Středy na AVU najdete na následujícím odkazu: