Naši sousedé z Afropolis

Praha - Co si Češi myslí o Afričanech, jak afričtí umělci vnímají nás a proč Prahu vyměnili za Paříž? Dokument Afropolis přiblíží v pondělí 25. března v 16:20 na Dvojce českým divákům téměř neznámou africkou menšinu.

„Mediální a společenský obraz této menšiny vnímám jako nevyvážený a předpojatý, stejně jako obraz samotné Afriky,“ vysvětlil režisér Jan Svatoš, proč se svůj ani ne půlhodinový dokument rozhodl natočit právě o africké menšině. Africe se věnuje dlouhodobě (je autorem například oceňovaného snímku Africa obscura), jako filmař i jako fotograf.

Tím spíše ho mrzí, že - podle jeho slov - despekt vůči Africe jako mizernému kontinentu nám k tomuto světadílu, jeho kultuře a lidem zavírá dveře. Zatímco, aspoň taková je jeho zkušenost, v jiných evropských metropolích se na multikulturnost dívají nikoli jako na hrozbu, ale jako na příležitost. „Stále většina české společnosti se totiž podvědomě považuje za nadřazené a na Afričany se dívá s opovržením,“ domnívá se.

  • Afropolis
    Afropolis zdroj: ČT
  • Afropolis
    Afropolis zdroj: ČT

V očích Čechů je Afrika kontinent plný chudoby, válek a bídy. Snad proto i černochy žijící v České republice spojujeme převážně s kriminalitou či prodejem drog. „Tuto negativní zkušenost samozřejmě nelze popřít,“ připouští Svatoš, „na druhou stranu ji nemůžeme aplikovat na všechny Afričany.“

Nicméně děje se tak. „V Češích je nějak stále zakořeněno to staré přísloví 'co sem přijde přes kopečky, nic dobrého z toho nekouká'. Většina lidí se spokojí s informacemi z televizních zpráv, které jsou vystavené na zjednodušených kulturních i etnických stereotypech,“ obává se režisér.

Od Afričanů, kteří svůj domov našli v Praze, se pokusil získat nezkreslené informace o samotné Africe i o její inspirující kultuře a umění. Černý kontinent přibližuje prostřednictvím umělců - frontmana energické skupiny United Flavour Djeie Gogo (Pobřeží slonoviny) a tanečníků Kaolacka ze Senegalu a Maurice Yeku z Konga, pro něhož je tanec mimo jiné způsobem vyrovnání se s občanskou válkou v jeho rodné zemi.

Afropolis
Afropolis

Jan Svatoš se s mnohými hudebníky a tanečníky z pražské africké komunity přátelí. Češi se prý od ní mohou i ledacos přiučit. „Africká komunita funguje podobně jako v Africe, je postavena na respektu, pokoře, vzájemné úctě, spolupráci a pomoci – hodnotách, které u Čechů často postrádám,“ říká.

V repríze se do Afropolis můžete podívat 26. 3. po půlnoci (v 1:45) a 29. 3. v 11:15, vždy na ČT2.