„Janovy pašije jsou drama a blíží se opeře“

Praha - Nejdůležitější křesťanský svátek si lidé připomínají i duchovní hudbou. V pražském Rudolfinu zazněla jedna z nejslavnějších velikonočních skladeb, Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha. Barokní orchestr Collegium 1704 tak zahájil novou tradici velikonočních koncertů, na nichž chce pravidelně uvádět velká oratorní díla spjatá s tímto obdobím církevního roku. Uvedení v rámci operního cyklu není náhodou. „Janovy pašije mají rys vyhrocené dramatičnosti. Matoušovy pašije jsou více kontemplativní, Janovy jsou více drama a přibližují se opeře,“ říká umělecký vedoucí souboru Václav Luks.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše