DUŠE K - o době jedové

Další populárně naučný večer Jaroslava Duška DUŠE K v pražském Divadle Kampa připadl na 13. dubna. Ti, kterým se už nepodařilo na něj zakoupit lístky, ho mohli sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. Hostem byla tentokrát Anna Strunecká, mimo jiné autorka knihy Doba jedová o tom, kde všude na nás číhají škodlivé látky. Záznam je možné přehrát v tomto článku.

Video Divadlo Kampa - Duše K
video

Divadlo Kampa - Duše K

O DUŠI K: Zábavný, populárně naučný večer zve do míst, kde přebývá Homo sapiens se smyslem pro humor. Jaroslav Dušek si nejraději vypráví s lidmi z oblasti vědy, výzkumu, objevů a vynálezů, což se mu prostřednictvím tohoto pořadu plní. Poučí tak nejen sebe, ale i diváky a zároveň je zavede do prostředí, kam by se sami nevypravili.

Prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ, DrSc. Vystudovala přírodovědeckou fakultu UK (obory biologie a chemie) a na PřF UK strávila 40 let svého aktivního života. Věnovala se rozsáhlé pedagogické a badatelské práci zejména v oblasti buněčné fyziologie a biomedicíny. Publikovala asi 300 odborných prací, je autorkou 5 vysokoškolských skript a 6 populárně vědeckých knih. Doba jedová a Doba jedová 2 se staly bestsellery. Je členkou řady mezinárodních společností, v roce 1995 dostala titul ABI USA Žena roku. V roce 1999 obdržela stříbrný Bludný balvan Sisyfa „za mimořádné zásluhy v oboru: Transcendentálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z kosmického vědomí“. Za výsledky vědecké práce je nositelkou cen Aloise Alzheimera. Po odchodu z PřF do penze v roce 2007 se podílela na založení waldorfského lycea, od roku 2008 byla zaměstnána na částečný úvazek v laboratoři neurofarmakologie na 1. LF UK. Pokračuje ve své teoreticko-badatelské práci, kde se věnuje zejména autismu a publicistice.

Kde: Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha.

Všechny záznamy představení a setkání, které zprostředkoval web ČT24 z Divadla Kampa, si můžete přehrát na následujícím odkazu: