Umění včera a dnes: Biografická metoda po smrti autora

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už pojednadvacáté. I v tomto semestru můžete přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:30. Cyklus otevřel 16. dubna Jindřich Vybíral, který pohovořil o biografické metodě po smrti autora. Záznam najdete v tomto článku. 

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Biografická metoda po "smrti autora"
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Biografická metoda po "smrti autora"

Anotace: V eseji o „smrti autora“ z roku 1967 Roland Barthes kritizoval tendenci používat aspekty autorovy identity k výkladu jeho děl a argumentoval proti interpretaci textu na základě biografických dat autora. Umělecká biografie však přežila „smrt autora“ a zůstává i nadále jedním z ústředních žánrů uměnovědných disciplín. Přednáška se snaží najít odpověď na otázku, proč je tomu tak.

prof. PhDr. et PaedDr. JINDŘICH VYBÍRAL, CSc. vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působil na pedagogické fakultě v Ostravě (1986-1989) a v Národní galerii v Praze (1989-1997). Od roku 1996 vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; od roku 2006 je vedoucím katedry dějin umění a estetiky. V letech 1997-2003 byl prorektorem VŠUP.

Následuje: 23. dubna přednáška Josefa Vojvodíka nazvaná "Individuum est ineffabile…?" Tvář, individualita, identita.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z VŠUP, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: