Alois Klar vyvedl nevidomé z temnoty

Praha – Muže, který se v českých zemích jako první snažil integrovat nevidomé do společnosti, připomíná unikátní výstava v pražském Karolinu. Expozici s názvem „Tys mě vedl…“ připravila Filosofická fakulta UK u příležitosti 250. narozenin Aloise Klara. Projít se po světě hmatem nebo naťukat povídku na psacím stroji s Brailovým písmem tak mohou v Karolinu nejen nevidomí. Kromě hmatové mapy Evropy nebo prvního psacího stroje s Brailovým písmem předkládá i knihy s obrázky s jednoduchými příběhy, které si mohou lidé přečíst hmatem.

Unikátní výstava byla instalována u příležitosti 250. výročí narození Aloise Klara, který se významným způsobem zasadil o rozvoj péče zrakově postižených lidí na našem území. Jeho důraz na jejich začlenění s respektem a plným porozuměním byl na svou dobu zcela ojedinělý a je vnímán jako první pokus o integraci nevidomých. Profesor a děkan filosofické fakulty vůbec poprvé umožnil nevidomým dětem studium tím, že v roce 1832 založil dodnes fungující ústav a nadaci.

Z chudých poměrů děkanem filosofické fakulty

Nejednalo se ale o první podobnou instituci založenou na jeho popud. Ze své bohaté literární činnosti byl Klar dostatečně zaopatřen, aby již v roce 1807 s manželkou a synem založil Ústav pro slepé děti na Hradčanech. „Alois Klar představuje fascinující osobnost akademického i uměleckého světa. Ze slabých sociálních poměrů se dokázal dostat až na samotný vrchol tehdejší společnosti. Jeho životním cílem bylo změnit postavení nevidomých ve společnosti, v čemž bez přehánění předběhl svoji dobu,“ uvedl k výstavě její spolukurátor Michal Stehlík.

Pozemek pozdější budovy ústavu získal Klar darem od císaře Františka I. V současnosti v budově sídlí Česká geologická služba a na počest zakladatele nese okolní veřejné prostranství jméno Klárov. Následovníkem Klarova ústavu je Střední škola Aloyse Klara v Praze 4 – Krči, která je dodnes jedinou střední školou pro zrakově postižené v České republice.

Alois Klar:

„Nevidomý musí býti veden pevnou rukou, ale v sametové rukavici.“


Pro nevidomé děti dnes existují dokonce i knihy s obrázky, které si prohlížejí citlivými prsty. „Na projektu hmatových knih pracujeme již několik let, ukazuje se, že i děti, které nerady hmatají, se mohou ke 'čtení' přes sluchovou cestu. Pokud ten příběh má třeba nějaký vtip nebo nějaké zvukové prvky, tak to dítě zaujme,“ upozornila předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR Terezie Kochová v rozhovoru pro pořad Události, komentáře ČT24.

Výstava v Karolinu je nevidomým přizpůsobena. Popisky jsou Brailovým písmem a exponáty přístupné i prohlídce hmatem. Mezi ty nejzajímavější patří poklepové kladívko a pero, které použil císař František Josef I. v roce 1907 při slavnostním zahájení stavby nové budovy Klarova ústavu, a stříbrná pamětní mince, již vydala ke 250. výročí narození Aloise Klara Česká národní banka. Výstavu „Tys mě vedl…“ je možné v Karolinu zhlédnout do 31. května 2013, a to od pondělí do pátku vždy od 10 do 18 hod. (kromě 1. a 8. května).