Padáci, panáci a jiné bytosti. Kosmická navštívení v obrazech Pavly Malinové

Panáček počmáraný je název kolekce obrazů Pavly Malinové, které od 24. 4. do 19. 5. 2013 vystavuje Galerie Entrance v Oranžérii Břevnovského kláštera. Pavla Malinová (*1985 Vsetín), výrazná absolventka malířského ateliéru Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity, je finalistkou letošního ročníku Ceny kritiky pro mladou malbu. Kromě malby, kresby, wall paintings, grafiky, fotografie a tvorby objektů nebo videí se zabývá také hudbou.

Její rozměrné malby vynikají originálním stylem připomínajícím na jedné straně půvab dětské kresby a lidových obrázků, na druhé straně těží z principů surrealismu i světového „l´art brut.“ Mnohovrstevnaté obrazy Pavly Malinové s čitelnými odkazy na českou malířskou modernu jsou obydleny komplikovanými figurami žijícími spletité životy; šťávu a energii jim dodává výrazná barevnost a originální tvarosloví.

Nejnápadnější z výtvarného rukopisu Pavly Malinové jsou padáky - padáky místo hlavy, padáky místo očí, padáky, které se v různých verzích opakují na mnoha obrazech. Na nich se z nebe snášejí podivné, neohrabaně robustní, snad kosmické bytosti a proměňují naše vnímání i prostředí kolem.

 • Pavla Malinová: Panáček počmáraný
  Pavla Malinová: Panáček počmáraný autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Pavla Malinová: Panáček počmáraný
  Pavla Malinová: Panáček počmáraný autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Tvoří ho především oblé kulovité nebo půlkulaté tvarové prvky, které se násobí, vrůstají do postav i neživých věcí a navozují pocit plasticity gelu. Co je přirozeně oblé, stává se najednou ještě víc zaoblené a abnormálně hypertrofované, co je dlouhé - údy rukou, linie vlasů, čáry prstů – je ještě delší; z vlasů se stává skluzavka v bazénu, z prstů nosné sloupy spojené složitou architekturou do celkového obrazu. Pocit kosmického navštívení „obyčejné domácnosti“ umocňují paprsky, kterými bytosti z očí do očí komunikují, letadla ukrytá v koruně stromu svrhávající náklad živých zárodků nejrůznějších tvorů po nevyhnutelně rozkřáplé vejce i stařec, jehož vous je proudem modrého světla a v něm se vznášejících tváří. Zvláštní jsou zbytky antických sloupů, kolem kterých se navštívení, kontakt rukou i výron zárodků-hlav-bytostí uskutečňují.

Zpětnou vazbu směrem „vzhůru“ by mohly tvořit ženské bytosti ne nepodobné věstonickým Venuším, kterak vzrušeně mávají pažemi, ale co když to jsou křídla? Cítíme, že nadýchané podušky by mohly být vlastně padáky a mají naopak tendenci stoupat z pozemských do jiných sfér.

 • Pavla Malinová: Panáček počmáraný
  Pavla Malinová: Panáček počmáraný autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Pavla Malinová: Panáček počmáraný
  Pavla Malinová: Panáček počmáraný autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Není úplně jednoduché přečíst těchto devět obrazů, které Malinová v Entrance galerii vystavuje. Její panáčci počmáraní se pro svou zdánlivou příbuznost s naivitou dětské kresby jednoduše pouze tváří. Ve skutečnosti jsou hluboce zneklidňujícím průzorem do jiných světů, jejich oči nás pohlcují svou ne zrovna přátelskou temnotou a i gesta postav mluví řečí z jiného světa, aniž my úplně přesně chápeme jejich konání a jaký má smysl. Ale není to chyba těch panáčků.

Pavla Malinová: Panáček počmáraný, 24. 4. - 19. 5. 2013, Galrie Entrance, Markétská 28/1, 169 01, Praha 6-Břevnov.