Přednáška z UK: Pohyb a výchova

Přednášky Celoživotního vzdělávání, které připravuje Univerzita Karlova, můžete sledovat v přímém přenosu i na webu ČT24. 6. května byl do programu zařazen příspěvek Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) na téma pohyb a výchova. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Přednáška Pohyb a výchova navazuje na nedávný přednáškový cyklus Zdravější = spokojenější (web ČT24 ho také přenášel živě). V aktuálním příspěvku bude zdůrazněn význam zdravotní tělovýchovy pro všechny věkové kategorie, žákovské i dospělých, aby si posluchači učinili alespoň představu o teoretickém zázemí této formy tělovýchovy. 

O přednášejícím: Doc. PhDr. PAVEL STRNAD, CSc. studoval po středoškolských studiích na gymnáziu v Radotíně na FTVS UK v Praze učitelský obor tělesnou výchovu s geografií a specializační předmět sportovní gymnastiku. Po povinné vojenské službě byl učitelem na základní škole v Praze 7, která měla několik sportovních tříd, zaměřených na sportovní gymnastiku. Od roku 1969 byl učitelem UK FTVS s malou odmlkou v letech 1986–1993, ve kterých vyučoval na Pedagogické fakultě UK v Praze a působil šest let jako vedoucí katedry tělesné výchovy. Po návratu na UK FTVS vyučoval zdravotní tělesnou výchovu, teorii a praxi pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Vedl diplomanty, doktorandy, deset let katedru zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a koncepčně ovlivňoval oborové studium tělesné a pracovní výchovy zdravotně postižených. Jeho odborné zaměření se vztahuje k tělovýchově zdravotně oslabených a postižených osob.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně přechozích z cyklu Zdravější rovná se spokojenější, najdete na následujícím odkazu:

Více o přenosech debat, přednášek, ale i divadelních představeních na webu ČT24 si můžete přečíst zde: