Obraz a přítomnost nepřítomného Miroslava Polácha

Praha - Poslední soubor obrazů Miroslava Polácha pod názvem „17.53“ hostí Galerie kritiků. Polách pracuje s tradičním motivem malířství – davovou scénou. Rehabilituje tak iluzivně podané téma davu či masy a aktualizuje ho pro současnost – jedinec a dav.

„Miroslav Polách se po živých experimentech s formou a po sebereflexi malby vrací ve svém posledním obrazovém souboru k malířské iluzi a parafrázím motivu davové scény, zastavuje na obrazech čas. S použitím 3D technologií modeluje a zkoumá sociologii a 'reprodukovatelnost' masy, přitom hraje vícekódovanou hru s výrazovými prostředky malby,“ upozornil kurátor současné výstavy Karel Babíček.

 • Dílo Miroslava Polácha
  Dílo Miroslava Polácha zdroj: Galerie Kritiků
 • Dílo Miroslava Polácha
  Dílo Miroslava Polácha zdroj: Galerie Kritiků

„V rámci důsledného takřka popartového odstupu lze vnímat Poláchův způsob pojetí postav, jež zachycuje i ve vyzývavých sexuálních pozicích a provokativním obnažení (Umělec II), jejich tváře však zakrývá, takže individuální rozměr je potlačen, zůstávají pouze typem. Pozice neangažovaného odstupu akcentuje také autorovo zaujetí fenoménem zrcadlení a rozdvojení,“ komentovala Poláchovu tvorbu Olga Malá, kurátorka výstavy Miroslava Polácha Umělcova noha v GHMP v roce 2010.

 • Dílo Miroslava Polácha
  Dílo Miroslava Polácha zdroj: Galerie Kritiků
 • Dílo Miroslava Polácha
  Dílo Miroslava Polácha zdroj: Galerie Kritiků

Výstava v Galerii kritiků „17.53“, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1, trvá do 2. června. K výstavě vychází katalog s textem Petra Vaňouse.