Přednáška o zdraví: Spokojenější = zdravější

Univerzita Karlova věnuje v tomto semestru jeden z cyklů přednášek pro veřejnost zdraví. Do tématu zapadá i přednáška dětského psychologa Václava Mertina, kterou měl web ČT24 - stejně jako předchozí - vysílat živě. Bohužel z technických důvodů nebyl přímý přenos možnýZáznam však najdete v tomto článku.

Video Univerzita Karlova on-line - Spokojenější = zdravější
video

Univerzita Karlova on-line - Spokojenější = zdravější

Anotace: O tom, že ve „zdravém těle zdravý duch“, víme již dávno. Do běžného povědomí se postupně dostává i opačné propojení, tedy že spokojený člověk je odolnější a pravděpodobně i zdravější. Současná pozitivní psychologie sbírá zkušenosti v tomto směru. Proto se také na pořad psychologického zkoumání dostávají takové jevy, jako je láska, soucit, odpuštění, moudrost. Existují základní zdroje možné spokojenosti: partnerské vztahy, výchova dětí (včetně vnoučat) či práce. Obecným zdrojem spokojenosti je aktivita, činnost. Jakkoli jedinec může vlastním působením ovlivnit pouze část svého života, jde o část dostatečně velkou na to, abychom jen s malou nadsázkou mohli konstatovat, že o své spokojenosti i o svém zdraví rozhoduje sám.

O přednášejícím: PhDr. VÁCLAV MERTIN je dětský psycholog, zástupce vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavními odbornými zájmy jsou: pedagogická a školní psychologie, poruchy učení a chování, individuální vzdělávání, střídavá péče. Má za sebou hojnou publikační činnost jak pro odborníky – zejména pro učitele – tak pro rodiče.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Podívejte se na přednášky o zdraví z cyklu celoživotního vzdělávání UK:

Záznamy ostatních přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu:

Více o dalších přednáškách, ale také debatách a divadelních představeních, které můžete sledovat živě a později ze záznamu na webu ČT24, najdete zde: