Pozor, zlý překlad! Anticena pro Baarovou, Stalina a Jáchymov

Praha - Kteří překladatelé si zaslouží natáhnout na skřipec? Stejnojmennou anticenu uděluje Obec překladatelů nejhorším překladům uplynulého roku. Za rok 2012 patří překladům (Ne)milostivému létu L. B., románu Jáchymov a publikaci Stalin.

Knihu, která vypráví o berlínských letech herečky Lídy Baarové, vydalo nakladatelství BVD a přeložil Jindřich Brož. Překlad se závažně proviňuje proti normám soudobé češtiny zejména tím, že do ní nedokáže adekvátně převést německé konstrukce a dopouští se formulací s češtinou zcela neslučitelných, uvedla porota ceny. Upozornila také na mnohdy násilnou vynalézavost při snaze vystihnout význam překládaného výrazu, jako příklad uvedla slovo „hudbíř“. Autor překladu se v knize sám označuje za překladatelského laika. „Proto záleží na nakladatelství, aby dodaný překlad zredigovalo do edičně nezávadné podoby. Kniha tudíž prozrazuje vážné nedostatky redakční práce, ne-li její naprostou absenci,“ uvedli porotci.

I druhá kniha, Jáchymov, byla do češtiny převedena z němčiny - Libuší Čižmárovou z originálu Josefa Haslingera. Česká podoba textu, vydaného nakladatelstvím Jota, prý není adekvátní originálu, navíc názvy míst jsou nejednotné, některé byly přeloženy do češtiny, jiné ne. Přitom podle porotců „jde o zdařilé dílo, které na případu věznění slavného hokejového brankáře Bohumila Modrého dokládá komunistickou zvůli v Československu“ a mohlo by se stát i povinnou četbou v dějepise. "K takovému účelu je však třeba překlad důkladně zkorigovat a nakladatel musí zaručit skutečně odpovědnou redakci, doporučují opět porotci. Redaktorská práce na překladech by se neměla šidit.

Svého nového majitele má také cena Skřipeček za nejhorší nebeletristický překlad. Dostala ji publikace s názvem Stalin (autor Jean-Jacques Marie, překlad Tereza Cihelková) z nakladatelství Naše vojsko.

Porota při udílení anticen vybírala přibližně z dvou desítek zaslaných titulů a přihlédla také ke knihám vydaným v posledních pěti letech. Smyslem cen je veřejnosti připomenout, že na kvalitním překladu knihy velmi záleží. Mezi českými překladateli je mnoho erudovaných odborníků, problémem je ale podle Obce překladatelů to, že na velké množství překladů, které vycházejí, jejich kapacita nestačí.