Koncerty, divadlo, utajené krypty - v noci se otevírají kostely

Praha - Více než 1300 kostelů po celém Česku otevírá v pátek v noci své brány a odhaluje svá tajemství. Jedenáct církví zve v neobvyklou dobu dospělé i děti na koncerty, výstavy, divadlo nebo debaty v sakrálních prostorách. Jenom v Praze a Středočeském kraji bude během Noci kostelů otevřeno nejméně 233 svatostánků.

Noc kostelů je podle organizátorů pozváním pro každého, aby bez ostychu a zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby. „Cílem je pozvat do kostela i ty, kteří tam normálně nechodí. Takovým tím navazovacím bodem je krása umění, architektury i hudby,“ řekl mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora.

 • „Tato akce přivádí nejen správce našich kostelů, aby otevírali kostely. Jde o to, aby se tato akce stávala určitým mostem, branou do společností, učí obě strany jistému dialogu, odbourává předsudky a vytváří nová přátelství,“ říká pražský arcibiskup Dominik Duka.

V Noci kostelů má Duka v plánu být v katedrále sv. Víta, ale chce také inkognito zavítat do dalších kostelů. Kromě pozdravení kardinála čeká na návštěvníky katedrály varhanní hudba, duchovní zamyšlení v chórové kapli, prezentace fotografií a divadelní představení Tři středověká komická mystéria.

Mottem letošního ročníku je úryvek z knihy proroka Zacharjáše:

„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“


Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml vítá, že jednotlivé křesťanské církve Noc kostelů společně koordinují. „Jsem vděčen za jisté pokroky, kterých je směrem k ekumeničnosti akce u nás dosahováno a jsem rovněž vděčen tisícům těch, kdo připravují takovou prezentaci praktického života své víry,“ napsal Ruml.

V Praze akci zahájí podvečerní zvonění zvonů. Církve pro zájemce opět připravily tematické okruhy návštěv kostelů - trasu metrem, jižní okraj Prahy, noční kostely na kole, cestu po pražských varhanech, královskou cestu po kostelech, které míjel budoucí panovník, cestu za patronem sv. Václavem, nebo třeba ekumenickou trasu, která vede po devíti kostelech různých vyznání.

Cyklotrasa k nočním kostelům na kole je dlouhá 14 kilometrů a vede z Chodova přes Hostivař a Petrovice do Uhříněvsi. Na Chodově začíná i trasa po jižním okraji Prahy, která kopíruje trasu autobusu 165 a zavede zájemce na Šeberov, do Kunratic, do Modřan, nebo na Zbraslav.

Organizátoři varují, že pokud si vyberete absolvovat některou z připravených tras, je možné v jednom kostele zůstat maximálně 30 minut, aby se návštěvníci v průběhu večera stihli vrátit na začátek trasy.

Video Reportáž Jana Stuchlíka
video

Reportáž Jana Stuchlíka

Reportáž Jana Stuchlíka

UvR-24.5.13

V Česku se rozezněly tisíce zvonů

Jedna noc v devíti církvích

 • Modlitebna CASD, Praha 2 – Vinohrady, Církev adventistů sedmého dne
 • Modlitebna ECM, Praha 2 – Nově Město, Evangelická církev metodistická
 • Kostel Nejsvětější Trojice, Praha 1 – Nově Město, Římskokatolická církev
 • Kostel sv. Michala v Jirchářích, Praha 1 – Staré Město, Evangelická církev augsburského vyznání
 • Rotunda Nalezení sv. Kříže, Praha 1 – Staré Město, Starokatolická církev
 • Kostel sv. Martina ve zdi, Praha 1 – Staré Město, Českobratrská církev evangelická
 • Kostel sv. Jiljí, Praha 1 – Staré Město, Řád Dominikánů
 • Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 – Staré Město, Arcibiskupství pražské
 • Modlitebna CB, Praha 1 – Nové Město, Církev bratrská

Video Noc kostelů v kostele Panny Marie Sněžné
video

Noc kostelů v kostele Panny Marie Sněžné

Geocaching a iKostel v mobilu

Během Noci kostelů budou zpřístupněny některé běžně nepřístupné části kostelů, třeba varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Součástí akce budou také koncerty, výtvarné dílny, divadelní představení, vystoupení šermířů nebo geocaching.

Od loňského roku je pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici zdarma dostupná aplikace iKostel, díky níž mohou návštěvníci poznávat krásu kostelů bez tištěné brožury. K Noci kostelů je připraveno také pexeso nebo magnetky.

Myšlenka pozvat kohokoli ve zvláštní dobu do kostela vznikla v Rakousku v roce 2005. Od té doby se projekt šíří po Evropě, během dnešní noci mohou kostely navštívit také lidé na Slovensku, nebo třeba v Estonsku. Na zahraniční stránky o Noci kostelů se podívejte zde.

Další informace a podrobný program hledejte na webu.

Noc kostelů 2013 je:

 • pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
 • projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti,
 • nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
 • znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Podívejte se také na upoutávku na Noc kostelů: