Dokudrama Cyrila a Metoděje: Šlo nám o život, říkají tvůrci

Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj jsou pro mnohé jen matnou vzpomínkou z hodin dějepisu, „pamětihodnost“, díky které máme 5. července volno. Tedy přesný opak toho, jak je chtějí představit tvůrci čtyřdílného dokudramatu - jako lidi z masa a kostí s dobrodružným životním příběhem. Seriál Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů začne ČT vysílat 29. června v rámci 1150. výročí příchodu bratrů ze Soluně na Velkou Moravu. Zároveň vznikl i stejnojmenný film, v kinech se objeví na podzim.

Při své misii na Velké Moravě vytvořili v 9. století písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, nic moc košatějšího o Cyrilu a Metodějovi asi běžný Čech z paměti nevydoluje. A přitom je podle režiséra dokudramatu i filmu Petra Nikolaeva co vyprávět. „Není to povinná četba, ale svým způsobem dobrodružný příběh lidí, kteří žili velkým ideálem a kteří na cestě za ním museli překonávat spoustu protivenství,“ říká.

Jeho projekt mapuje celý život obou bratrů - časově od jejich dětství až po smrt a odkaz, místně od putování ze Soluně přes Konstantinopoli a Velkou Moravu až do Říma. Zároveň se snaží jejich příběh předestřít v kontextu tehdejších politických a náboženských půtek. „Byli to lidé nesmírně otevření, vzdělaní a také byli weltmani, proputovali tisíce kilometrů,“ upozorňuje Nikolaev, který se se štábem při natáčení také vydal na cesty. Kromě Česka se točilo na Kypru, v Itálii či v Istanbulu.

Přiblížit osud věrozvěstů se tvůrci rozhodli dokudramatem, tedy žánrem kombinujícím dokumentární popisné a vysvětlujcí vyprávění s hranými scénami. Inspirací jim mimo jiiné byla série BBC Heroes and Villains. „Usiloval jsem o to, aby dramatu bylo víc než 'doku', protože emoce a osudy jsou tím, co vtahuje diváky,“ přiznal Nikolaev, který režii dokumentární části přepustil Davidu Kočárovi. Scénář napsali Miroslav Osčatka a Petr Hudský.

Snahu o historickou přesnost komplikoval tvůrcům nedostatek pramenů a někdy i rozdílné názory odborných poradců. Bílým místům v životě Cyrila a Metoděje se vyhnout nešlo. „Vyplnili jsme je lehkou spekulací, aniž bychom ale měnili význam a historii,“ prozradil producent Viktor Krištof.

„Byla to pro nás výzva nenatočit film, kde by postavy byly jen replikou svatých. To, o co nám šlo, byl život,“ dodává Ondřej Novák, představitel Konstantina, respektive Cyrila (řeholní jméno), čeho se tvůrci také chtěli vyvarovat. „Konstantin má tu výhodu, že jeho příběh není příběhem světce, ale příběh člověka, který měl svůj cíl, svůj úkol, jejž dostal a za nímž si šel,“ přibližuje svou roli. „Konstantin byl intelektuální vůdce, byl křehčí, Metoděj byl bojovník, jeho vztah k mladšímu bratrovi byl spíše ochranitelský,“ prozradil ještě o vztahu slovanských věrozvěstů. Metoděje ztvárnil Roman Zach.

Mnohem více o nich prozradí čtyři dvaapadesátiminutové díly. První s názvem Bratři ze Soluně uvede ČT 29. června, druhá část Poselství bude na programu 6. července, třetí část Neklidné časy 13. července a závěrečný Odkaz 20. července. „Myslím, že Cyrila a Metoděje česká veřejnost objeví s úžasem, stejně jako jsem je objevil já, když jsem film připravoval,“ očekává Nikolaev. Apoštoly Slovanů - pro zajmavost - chystal současně se svým dalším, celovečerním projektem o „kmotru“ Mrázkovi. V kinech by se měl objevit v říjnu, tedy měsíc před premiérou více než stominutového filmu, který vzniká ze seriálového dokudramatu o Cyrilu a Metodějovi.

Video Rozhovor s Petrem Nikolaevem
video

Rozhovor s Petrem Nikolaevem

Rozhovor s Petrem Nikolaevem

Rozhovor s Viktorem Krištofem a Ondřejem Novákem

Reportáž Petra Kořínka o dokudramatu

„Točili jsme oba filmovou metodou. Seriál je ale více didaktický, více se v něm snažíme osvětlovat historii, film by měl být údernější a jsou v něm navíc některé věci, například bitva o Veligrad, a více prokreslené některé postavy,“ upřesňuje rozdíly mezi projekty Viktor Krištof. V celovečerním snímku bude rozvinuta zejména postava hlavního protivníka obou bratrů, kněze Eibena (hraje ho Kajetán Písařovic), který v pozici dvojitého agenta a středověkého lobbisty nenápadně ovlivňuje chod tehdejších dějin.

Příchod Cyrila a Metoděje na ČT

O příchodu věrozvěstů vznikl s přispěním České televize i dokumentární film s hranými prvky v režii Otakára Marii Schmidta, který se se svou specifickou filmařskou poetikou ujal už několika historických postav. Snímek Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! odvysílá ČT 5. července, tedy v den svátku. 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu připomene ČT i dalšími pořady. „Například odvysíláme pravoslavnou bohoslužbu z Mikulčic či slavnostní mši z Velehradu,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.