Ceny Josefa Hlávky za Lucemburky nebo Přehled hub

Lužany - Autoři nejlepších původních vědeckých a odborných knižních prací za rok 2012 převzali na zámku v Lužanech na Plzeňsku Ceny Josefa Hlávky. Cenu uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v několika vědních oblastech.

Cenu Nadace Český literární fond získali v kategorii společenských věd František Šmahel, Lenka Bobková a kolektiv autorů za knihu Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (více zde). Téměř tisícistránková kniha zahrnuje úsek zhruba 130 let vlády Lucemburků v českých zemích.

Cenu Josefa Hlávky v oblasti lékařských věd získali přední čeští ortopedi a lékaři z dalších oborů Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Antonín Sosna a kolektiv autorů za knihu Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (více zde).

V oblasti věd o neživé přírodě získala cenu Šárka Voráčová a kolektiv autorů za knihu Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná (více zde), jež obsahuje soupis geometrických pojmů a klasické i méně známé geometrické úlohy představené v historických souvislostech, včetně spojení geometrie s technickou praxí, uměním či s grafikou.

Jan Holec, Antonín Bielich a Miroslav Beran získali Hlávkovu cenu v kategorii věd o živé přírodě za Přehled hub střední Evropy (více zde). Kniha probírá ve vyobrazeních či v poznámkách na 2000 běžných i vzácnějších druhů hub.

Čtvrtým rokem také Národohospodářský ústav Josefa Hlávky a Vysoká škola ekonomie a managementu udělují cenu na památku významného ekonoma Milana Sojky. Za loňský rok ji získal americký muzikolog David Beveridge za studii Zdeňka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém a světovém umění (více zde).

Architekt Josef Hlávka (1831 až 1908) věnoval veškerý svůj majetek nadaci na podporu české vědy a umění. Nadace je nejstarší v Česku. Hlávka se zasloužil o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Velký majetek odkázal Hlávka prostřednictvím Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových na dobročinné účely.

Z Poslední vůle Josefa Hlávky:

„Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené 'Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových' s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal 'Nadání' toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou.“