Vzácné tapiserie vyprávějí neobyčejný příběh

Valtice - Návštěvníci Státního zámku Valtice v nově zrekonstruovaných prostorách II. patra zámku mohou od 5. července do 31. srpna obdivovat výstavu nástěnných tapiserií nazvanou Valtice–Vídeň–Vaduz a zpět: „Příběh daru pruského krále“.

„Jde o jedinečnou možnost seznámit se s osobností knížete Josefa Václava z Liechtensteina, vynikajícího vojáka, diplomata a mecenáše. Šlechtice, který bez nadsázky zachránil císařský trůn pro Marii Terezii a dostalo se mu za to mimořádných poct, a to nejen ze strany vídeňského císařského dvora, ale také z tábora jeho nepřátel. Důkazem tohoto tvrzení je unikátní soubor tapiserií nazvaný “Čínský císař„, který knížeti věnoval pruský král Fridrich II. Tento soubor tapiserií až do konce II. světové války tvořil dekoraci tzv. gobelinzimmer v I. reprezentačním patře valtického zámku. Odtud však byl po válce odcizen a po mnoha peripetiích v roce 2006 znovu zakoupen knížecí rodinou,“ upozorňují organizátoři.

V červenci a srpnu letošního roku se téměř po sedmdesáti letech tento unikátní soubor tapiserií vrací na své původní místo, a to díky zápůjčce z liechtensteinských knížecích sbírek. Součástí výstavy je i poprvé v České republice realizovaná interaktivní 3D prezentace dalšího jedinečného artefaktu spojeného s osobností knížete Josefa Václava z Liechtensteina, a to tzv. Zlatého kočáru.

Výstava Valtice–Vídeň–Vaduz a zpět: "Příběh daru pruského krále" ve Státním zámku Valtice nabízí i 3D prezentaci Zlatého kočáru Josefa Václava z Liechtensteina.
Zdroj: Zámek Valtice

Výstava Valtice–Vídeň–Vaduz a zpět: „Příběh daru pruského krále“ představuje první případ, kdy je majetek knížat z Liechtensteina zapůjčen na objekt, který byl původně v jejich vlastnictví.