Tři knižní tipy Radky Denemarkové

John Lukacs se po celý svůj život zabývá složitou a mnohovrstevnou osobností Winstona Churchilla. V knize Churchill: vizionář, státník, historik na tohoto muže nahlíží jako na vizionářského státníka. Kromě barvitého popisu jeho vztahů se Stalinem, Rooseveltem, Eisenhowerem a dalšími světovými vůdci Lukacs uvažuje o Churchillově schopnosti předvídat blížící se druhou světovou válku i válku studenou; zkoumá Churchillovu prestiž coby historika, který se dívá zpět na konflikty, jichž se sám účastnil; a posuzuje často kontroverzní způsob, jakým na Churchilla pohlíželi jeho kritikové i obdivovatelé. Věk obrazu světa Martina Heideggera je přednáška, která byla několikrát přednesena v letech 1935–1936 a uveřejněna ve sbírce textů vydané autorem v roce 1950 pod názvem Holzwege. Dodatek byl sepsán v roce 1956 a poprvé uveřejněn spolu s přednáškou v roce 1960. Studie si pro podrobnou analýzu vybírá fenomén moderní vědy, výzkumu a techniky a podává jeho výklad, který je dodnes vysoce aktuální. Publikace Angeliky Lang Ptáci - Pozorování a určování nejdůležitějších druhů našich ptáků zahrnuje všechny druhy, které při svých toulkách přírodou můžete pozorovat a které možná budete chtít identifikovat. Názorné a krásné barevné fotografie a přehledné informativní texty obsahují vše podstatné pro to, abyste druhy ptáků uměli určit.

Video Knižní tipy Radky Denemarkové
video

Knižní tipy Radky Denemarkové