Dva slavnostní víkendy s lidovou architekturou

České Budějovice - V letošním Roce lidové architektury Čech, Moravy a Slezska konané na počest 200. výročí narození Jakuba Bursy se poprvé uskuteční 20. a 21. července Den pro Jakuba Bursu. Na Vlachovobřezsku a Volyňsku, v jihočeských Bušanovicích, Dolních Nakvasovicích, Vlachově Březí a okolních obcích se o tomto víkendu koná řada akcí spojených s výročím narození tohoto zednického mistra, stavitele, štukatéra a nesporně také lidového umělce, který je bezesporu nejznámějším, nejoriginálnějším a nejsvéráznějším tvůrcem zděné lidové architektury v jižních Čechách.

Bohatý program nejen v Bursově rodišti v Dolních Nakvasovicích nabízí seznámení s Bursovým dílem prostřednictvím dvou výstav a několika besed. Zahrnuty jsou rovněž vyjížďkové trasy do okolních obcí, kde je možné se s Bursovým lidovým barokem blíže seznámit.

Bursa byl jedním z prvních zedníků, kteří začali průčelí vesnických usedlostí zdobit do plochy rozvinutým štukovým dekorem. Charakteristická pro jeho tvorbu byla výrazná poloreliéfní kolorovaná výzdoba štítů a bran, hojně využíval plošně rozvinutých ornamentů, nápisů a rostlinných i figurálních motivů kompozičně propojených s architektonickými články jako pilastry, lizény, římsy, voluty apod.

Pracoval zejména v obcích Jiřetice, Libotyně (obě obce jsou vesnickými památkovými rezervacemi), Buk, Bušanovice, Dolní Nakvasovice, Dvory, Předslavice, Radhostice, Tvrzice, Vlachovo Březí. Dalšími zajímavými vesnicemi stojícími za zhlédnutí jsou např. Nahořany (VPR), Kloub, Koječín, Křtětice, Lažiště, Mahouš, Zechovice (všechny jsou vesnickými památkovými zónami), Čepřovice, Černěntice, Miloňovice, Modlešovice aj.

Na 26. - 28. července jsou pak připraveny Selské slavnosti Holašovice. V nejslavnější vsi s unikátně dochovanými lidovými stavbami, zapsané na Seznam UNESCO začínají v pátek 26. 7. poledním zvoněním holašovické návesní kaple a dále pokračují celodenním sobotním a nedělním programem. Základním rámcem slavností je pořádání „staročeského jarmarku“ s ukázkami tradičních i netradičních řemesel.

Součástí slavností je výstava Holašovice, vesnická památková rezervace, kterou realizoval FOIBOS BOOKS a zájemci ji naleznou v Informačním středisku v Holašovicích.

Rok a Dny lidové architektury vzdávají hold všem známým a neznámým tvůrcům lidových staveb ve všech místech naší republiky, kteří vytvořili díla, jež jsou dnes pokladnicí našeho architektonického a kulturního dědictví. S jejich lidovými stavbami se setkáváme na každém kroku. Jsou značně typologicky různorodé díky krajových tradicím, znalostem předávaným z generace na generaci po mnoho desetiletí či staletí. Zachovaly se s řadou archaických konstrukčních řešení, ojedinělou originální výtvarnou výzdobou a jsou s mimořádným citem včleněné do přírodního prostředí.