V Hronově mluvte, hrajte, zpívejte - ale hlavně ochotnicky!

Hronov – Začátkem srpna se východočeský Hronov každoročně stane největší tuzemskou scénou amatérského divadla. Tradiční přehlídka nese název zdejšího slavného rodáka Aloise Jiráska. Jde o nejstarší divadelní akci tohoto druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě – letos probíhá už 83. ročník. Ochotnické divadlo je typický český fenomén a udržuje se zejména na venkově. Amatérskému jevištnímu předvádění se u nás věnují až dva tisíce souborů.

Hlavní program festivalu začal už v pátek a potrvá do 10 srpna. „Skládá se z inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, jejichž většině předcházely přehlídky krajské,“ upřesnila ředitelka festivalu Simona Bezoušková. Součástí festivalu je i uvedení osmi inscenací v rámci doplňkového programu, připravené jsou také koncerty či výstavy. Festival odpoledne začal uvedením Pygmalionu v nastudování Divadelního souboru Jiráskova divadla v Hronově.

Ze zahraničních hostů předvede své umění například finský soubor původem z Tampere, který nastudoval hru Prezidentky od Rakušana Wernera Schwaba. Celé nedělní představení se odehraje ve finštině. Divadelní skupina z Divadla Commedia Poprad sice nebude mít jazykovou bariéru, ve své hře Neprebudený ale scénicky představí duševní pochody psychicky postiženého chlapce.

K Jiráskovu Hronovu tradičně patří i semináře a různé dílny, do kterých se letos přihlásilo přes 280 zájemců. Každý den se uskuteční také veřejné diskusní forum, koncerty, výstavy nebo filmová představení. „Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky přímých účastníků včetně seminaristů a dalších zhruba 900 návštěvníků,“ řekla Bezoušková.

Jiráskův Hronov byl založen na začátku třicátých let minulého století a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

  • Právě ochotnické divadlo má v české kultuře výjimečné místo a věnuje se mu třicet tisíc Čechů. Mimochodem, je to skoro osmkrát více než herců-profesionálů.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera