Theatrum mundi se odělo do baroka

Kuks - Festival nazvaný Theatrum Kuks připomíná dobu, kdy bylo bývalé panství hraběte Šporka významným kulturním centrem. Ve dnech 21.‒25. srpna nabízí dramaturgie festivalu 35 rozmanitých divadelních představení, koncertů, dílen a přednášek. Mezi nimi i několik premiér, například svéráznou úpravu příběhu Romeo a Julie souboru Geisslers Hofcomoedianten, založenou na unikátní barokní verzi Shakespearovského příběhu ze 17. století, která se dochovala v Českém Krumlově.

Součástí letošního ročníku je rovněž rekonstrukce barokního lidového zvyku nazvaného Tlučení (stínání) kohouta, kterou připraví folklorní soubory z Ukrajiny, Slovenska a Čech, a návštěvníkům festivalu představí vazby a rozdíly mezi českým, slovenským a ukrajinským pojetím barokního zvyku.

Festivalový program je členěn do tematicky orientovaných programových bloků v jednotlivých dnech. Začátek patřil Dnu pousteven a meditace, následoval Matijův den u příležitosti 10. výročí příchodu slovinského barokního kavalíra do Čech, poté Den Tlučení kohouta a nakonec Den kukského pramene Fons vivus.

  • Theatrum Kuks
    Theatrum Kuks zdroj: ČT24
  • Theatrum Kuks
    Theatrum Kuks zdroj: ČT24

Festival Theatrum Kuks iniciuje, objevuje a přináší progresivní hudební a divadelní projekty současných umělců inspirovaných bohatou tradicí evropské barokní kultury. Koná se na různých místech unikátního barokního areálu a v jeho okolí, který začal František Antonín Špork budovat v roce 1692.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka