Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Kniha Setkání se snem aneb Finlandia zachycuje zážitky Zdeňka Kalisty z cesty do Finska v roce 1966. Noblesa univerzitního profesora, který nikdy neuhnul ze svých zásad o toleranci a lidskosti, určuje jemný rytmus vyprávění, ve kterém severskou zemi konfrontuje se svojí subjektivní představou a vzpomínkami. Teorie masového šílenství Hermanna Brocha je esejistickým cestováním mezi obory filozofie, sociologie, politologie a psychologie. Autor se tu zabývá filozoficko-psychologickými příčinami masového šílenství v totalitních státech. Nezůstává však u konstatování pouhých příčin a nastiňuje cestu, jak proti masovému šílenství, jehož nebezpečí nutně nevymizí ani smrtí diktátora, účinně bojovat. Martha Nussbaumová sice ve své knize Křehkost dobra podává výklad Aischylových a Sofokleových tragédií, Platónových dialogů a Aristotelových spisů, ale zaměřuje se spíše na obecné otázky, které se týkají problematiky dobra a dobrého života, radosti ze života i z umění.

Video Tři knižní tipy Radky Denemarkové
video

Tři knižní tipy Radky Denemarkové