Kolik dáte za hraběte? Škréta stál Národní galerii 5 milionů

Praha – Národní galerie zaplatila pět milionů za to, aby do svých sbírek získala podobiznu černínského hraběte Humprechta, který vznikl pod štětcem barokního malíře Karla Škréty. Na plátno se nyní vrhnou restauratéři a přibližně v polovině příštího roku bude vystaven ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech.

Humprecht Jan hrabě Černína z Chudenic byl jednou z nejvýznačnějších osobností českého baroka. Proslul zejména jako zakladatel bohaté rodové galeire, jejíž základy položil během svého pobytu v Benátkách. Tam nakoupil zhruba tři stovky děl, které přivezl do Prahy a sbírku neustále rozšiřoval.

Roku 1668 byla rozsáhlá kolekce umístěna do Rožmberského domu na Hradčanech, Černínova tehdejšího pražského sídla. Škrétova podobizna byla již tehdy součástí sbírky. Hrabě věnoval velkou péči také stavbě honosného rodinného sídla, v němž měla být umístěna i rozsáhlá obrazová kolekce.

Škrétovo dílo, jež šlechtice zobrazuje, mohli návštěvníci vidět už na výstavě věnované autorovi či na přehlídce Sláva barokní Čechie. Zatímco tehdy ji Národní galerie vystavovala jako zápůjčku, počátkem dneška může obraz považovat za svůj.

Video Škrétův obraz v Národní galerii
video

Škrétův obraz v Národní galerii

Z černínských sbírek přešlo plátno v osmnáctém století do lobkowiczckého majetku. O století později bylo zapůjčeno do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, aby byl obraz opět navrácen Lobkowiczům. V 60. letech 20. století byl přenesen na zámek Mělník a po roce 1989 restituován původním majitelům. Ti ho na jaře nabídli k aukci a vyvolávací cena se vyhoupla na šest a půl milionu korun.