Přednáška: Akademické volby v průběhu věků

Univerzita Karlova přispívá k celoživotnímu vzdělávání přednáškami pro veřejnost na různá témata. Některé z nich lze sledovat živě a posléze i ze záznamu na webu ČT24. V pondělí 21. října jste si své obzory mohli rozšířit o historii akademických voleb. Přednášku historičky Ivany Čornejové k aktuálnímu tématu vysílal web ČT24 v přímém přenosu. Záznam najdete v tomto článku.

Akademické volby v průběhu věků - anotace: Jen několik dní před volbou nového rektora Univerzity Karlovy, plánovanou na 25. října, promluví její přední historička právě na téma voleb rektorů a děkanů fakult od středověku až po současnost. Bude se zabývat jak formálním průběhem voleb, tak i analýzou pravomoci akademických hodnostářů a jejich postavení v rámci akademické obce i celé společnosti.

Doc. PhDr. IVANA ČORNEJOVÁ, CSc., je absolventkou oboru pomocné vědy historické – dějepis na Filozofické fakultě UK (1968–1973). Docentkou pro obor moderní dějiny byla jmenována po habilitačním řízení v roce 1998. Jádro jejího zájmu tvoří především dějiny školství a církevní historie šestnáctého až osmnáctého století (na tato témata publikovala řadu odborných studií). Mimo jiné se také jako autorka a editorka podílela na přípravě čtyřdílných Dějin Univerzity Karlovy. V současné době je vedoucí Ústavu dějin UK.

Video Záznam přednášky Ivany Čornejové
video

Záznam přednášky Ivany Čornejové

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: