Nejoslnivější poklad na světě se usídlil v Římě

Řím – V Itálii vystavují jeden ze tří největších pokladů světa, sbírku svatého Gennara. Šperky a umělecká díla, jež vladaři z celé Evropy darovali městu Neapoli a jejímu patronovi, opustily svoji domovinu teprve podruhé v dějinách. Přesunuly se na výstavu do hlavní metropole, aby si je mohlo prohlídnout více zájemců. K vidění je na sedmdesátku vzácných exponátů.

Tomuto pokladu se údajně vyrovnají jedině klenoty britských králů nebo ruských carů. Sochy ze stříbra, zlaté poháry a náhrdelníky vykládané drahokamy jsou jen zlomkem z pokladu zasvěceného svatému Gennarovi, který Neapolští střádali sedm set let.

Většinu času odpočívaly cennosti pod zemí katedrály, teď se poprvé vystavují mimo jihoitalské město. „Sbírka reprezentuje neapolský lid. Ten miluje svatého Gennara a poklad vyjadřuje jejich lásku a oddanost tomuto světci,“ prohlásil kurátor výstavy Ciro Paulillo.

Svatý Gennaro byl křesťanský mučedník žijící ve třetím století a obyvatelé města pod sopkou Vesuv ho od té doby považují za svého patrona. Třikrát ročně čekají na zázrak, kdy světcova údajná krev ve dvou baňkách zkapalní – pokud se tak nestane, hrozí pohroma. Právě neutichající morové epidemie, války a sopečné erupce vedly Neapol v patnáctém století ke slibu postavit Gennarovi kapli a střežit vzácný poklad, a to právě výměnou za jeho ochranu.

  • Výstava pokladů svatého Gennara v Římě
    Výstava pokladů svatého Gennara v Římě zdroj: ČT24
  • Svatý Gennaro
    Svatý Gennaro zdroj: ČT24

Od počátků se sbírka jeho pokladu rozrostla o víc než dvacet tisíc kusů. Přispívali do ní nejen šlechtici a zámožní občané, ale i hlavy států, říší a katolické církve. Propracované poháry a svícny věnovali třeba papež Pius IX., Napoleon nebo císařovna Marie Terezie. Za nejcennější se považuje biskupská mitra od Karla II. Neapolského čítající na čtyři tisíce drahokamů. Nechybí ani jeden z nejúžasnějších šperků na světě - mohutný náhrdelník svatého Gennara. Klenot složený z několika částí se vyráběl víc než sto let.

Poklad se do Říma převážel na šestkrát, pokaždé v obrněných vozech za doprovodu policie. Strážníci cennosti hlídají i ve výstavní síni bez ohledu na pověsti, že svatý Gennaro nedovolí, aby poklad někdo ukradl. Nechat se oslnit nebývalým bohatstvím ale může až do půlky února za pouhých deset eur každý.