Přednáška z UK: Významné památky Univerzity Karlovy

Cyklus celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově má široký záběr. Přednáška historika Jana Royta se 4. listopadu zaměří na významné památky této univerzity. Díky spolupráci UK s webem ČT24 si ji můžete od 18:00 poslechnout i v tomto článku.

Video Univerzita Karlova on-line - Významné památky Univerzity Karlovy
video

Univerzita Karlova on-line - Významné památky Univerzity Karlovy

Anotace: Nejstarší univerzita na našem území prodělala během své existence velmi bouřlivý vývoj. Založena byla roku 1348 císařem a králem Karlem IV., jehož syn Václav věnoval v roce 1383 univerzitě velký palác patricijské rodiny Rotlevů, který se stal základem historických budov Karolina. S iniverzitou jsou neodmyslitelně spojeny mnohé symboly, jako zakládací listina, pečeť či historické žezlo – nejen s nimi bude divák během přednášky seznámen.

V období baroka byly činěny úpravy pouze menšího rozsahu, zato byly univerzitní sbírky obohaceny o některé cenné obrazy Karla Škréty, zdobící reprezentativní prostory Karolina dodnes. Roku 1882 se Univerzita rozdělila na českou a německou, načež mělo dojít k zásadní přestavbě Karolina – naštěstí se tak nestalo a později nedošlo ani na brutální přestavbu v nacistickém stylu. Ke skutečně zásadním úpravám došlo až v padesátých letech minulého století, kdy univerzitním budovám vtiskl osobitou a umělecky výraznou tvář artitekt Jaroslav Fragner se svými spolupracovníky.

O přednášejícím: Prof. PhDr. Ing. JAN ROYT, Ph.D, se narodil roku 1955 v Roudnici nad Labem. Nejprve vystudoval pražskou Vysokou školu zemědělskou a poté dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během desítek let praxe publikoval mnoho děl v několika jazycích a účastnil se řady prezstižních mezinárodních konferencí. V roce 1994 obdržel cenu Josefa Krásy, udělovanou Uměleckohistorickou společností v českých zemích. Je mj. členem vědecké rady UK a ředitelem Ústavu pro dějiny umění při její Filozofické fakultě.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: