Secese, moderna, baroko: Na UMPRUM se vrátil Friedrich Ohmann

Praha – Architekt Friedrich Ohmann je považován za jednoho z tvůrců moderní architektury v Čechách. Postavil význačné stavby, jakými jsou Kramářova vila nebo Valterův palác, navrhl také interiéry pro divadlo v Karlíně. Působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byla nyní připravena výstava, která se tvorbě „křtitele pražské moderny“ věnuje.

„Ohmannovo pojetí modernity nebylo revoluční tak, jak to známe od architektů dvacátých let dvacátého století, kteří upřednostňovali moderní funkce a konstrukce. Ohmannova modernita byla evoluční,“ říká autor výstavy Jindřich Vybíral. Jeho stavby měly být syntézou nejlepších idejí minulosti se současnými stavebními postupy.

V duchu Dientzenhofera

Pro Ohmanna bylo východiskem oživení barokních principů, které mu ztělesňovali to nejlepší a nejcharakterističtější z české architektury. „Velmi obdivoval Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Naučil se od něj především navrhovat stavby v souladu s kulturním i přírodním prostředím. To je pro Ohmannovu architekturu nejtypičtější,“ domnívá se Vybíral.

Video Komentář Jindřicha Vybírala
video

Komentář Jindřicha Vybírala

K jeho zásadním pražským dílům patří Valterův palác, interiéry divadla v Karlíně nebo hotel Central. Ohmannem navržené Café Corso je považováno za první secesní stavbu v české metropoli. Zřejmě nejznámější pražskou stavbou je Kramářova vila, kterou nechal v letech 1911 až 1914 jako své sídlo postavit pozdější první československý předseda vlády Karel Kramář. Od roku 1998 slouží jako oficiální rezidence českých premiérů.

Mezi Splitem a Magdeburkem

Friedrich Ohmann patřil k nejvýznamnějším středoevropským architektům přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jeho díla jsou rozeseta na ose mezi chorvatským Splitem a německým Magdeburkem; v těchto městech navrhl muzejní budovy.

V roce 1888 se Ohmann stal prvním profesorem architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde působil až do roku 1898. Vychoval zde řadu významných architektů, mimo jiné Bedřicha Bendelmayera nebo Aloise Dryáka. V letech 1899 až 1907 vedl dostavbu císařského sídla ve Vídni a od roku 1904 byl profesorem architektury na tamní Akademii.

Ačkoliv Ohmann zaujímal významné společenské pozice, těšil se pověsti skvělého moderního umělce. Byl také jedním ze čtyř zakládajících členů Vídeňské secese. Zároveň bývá označován za Křtitele pražské moderny.

Friedrich Ohmann
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek

Výstava Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách potrvá do 4. ledna 2014 v pražské Galerii UM VŠUP (nám. Jana Palacha 80).

Podívejte se na stránky UMPRUM.