Unikátní fresky objeveny v bývalém vojenském skladu zeleniny

Kuřívody (Ralsko) - Výjimečné gotické nástěnné malby odkryli památkáři při rekonstrukci kostela svatého Havla v Kuřívodech na Českolipsku. Památka, která stojí v bývalém vojenském prostoru, pochází z doby vlády posledních Přemyslovců. Některé dochované části její výzdoby jsou v Česku unikátní.

Kroniky kostel, který byl původně zasvěcený svatému Jiří, zmiňují už v závěru 13. století, kdy jej navštívila Kunhuta, vdova po králi Přemyslu Otakaru II. Průzkum v presbytáři odhalil fragmenty dvou velkých maleb z první čtvrtiny čtrnáctého století, postavu svaté Doroty a archanděla Michaela. Ornamenty na klenbě jsou přitom ještě starší. Dívali se na ně už první návštěvníci kostela.

„Akademický malíř pan Potůček, který tady na tom pracuje, přišel i s teorií, že tyhle malby nejsou dělány štětcem, ale pouze větví namáčenou do barvy. Neznáme další podobnou realizaci v Čechách,“ upozornil ředitel NPÚ v Liberci Miloš Krčmář.

Za pobytu sovětské armády kostelu hrozil zánik. V tomto období byl v chátrajícím kostele sklad zeleniny. Část střechy se dokonce propadla a teprve po odchodu vojsk z Ralska mohly začít opravy. I díky nim se malby podařilo odkrýt.

Video Události, komentáře k objevu unikátních fresek v Kuřivodech
video

Události, komentáře k objevu unikátních fresek v Kuřivodech

Události, komentáře k objevu unikátních fresek v Kuřivodech

UK 4.1.

Unikátní fresky v Kuřívodech

Rozhovor s Milošem Krčmářem

Kostel byl postaven v 13. století v raně gotickém slohu a byl roku 1279 zmiňován jako místo, kde se mohla pomodlit kněžna, královna Kunhuta, vězněná na hradě Bezděz se svým malým synem Václavem II. Když se později Václav II. stal českým králem, stal se kostel filiálním.

Počátkem 17. století byla zdejší farnost ve správě luteránských pastorů, zpět římským katolíkům se dostal v roce 1624. O sto let později byl značně přestavěn zásluhou hraběnky Margarety z Valdštejna.

Po roce 1947 byly Kuřívody začleněny do Vojenského prostoru Ralsko. Postupně byla část vnitřního vybavení kostela odvezena mimo obec, oltář do Struh u Svojan, křtitelnice, kříž a obrazy do Bělé pod Bezdězem.

Kdo by chtěl fresky vidět, může si individuální prohlídku domluvit na farnosti v nedaleké Mimoni. Památkáři by chtěli nálezy zrestaurovat zhruba do dvou let. Kostel je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou a je ve vlastnictví římskokatolické církve.